Pastorační dům

Kalendář místností farního domu. Rezervace provádějte u o. Jana Berka (berka.jan@ado.cz; 731 965 271)

Prostory pastoračního domu: 

  • Sál s kuchyňkou – kapacita cca 80 lidí
  • Suterén – kapacita asi 80 lidí
  • Třída – kapacita asi 30 lidí
  • Herna – vhodné pro rodiče s dětmi
  • Celý dům