Exodus 90

Více o EXODU 90 najdete na:

 www.exodus90.cz

Další běh Exodu 90 v naší farnosti

zahájíme 90 dní před velikonocemi