Farní kavárna

Každou neděli po dopoledních mších svatých jste všichni srdečně zváni do farní kavárny na pastoračním domě.