Pořad bohoslužeb

Pravidelné bohoslužby

Valašské Klobouky – farní kostel

 • Po, Út, Čt*, Pá – 17:30
 • St – 7:00
 • So – 7:30 (první sobota v měsíci  v 17:30)
  Ne – 7:00, 8:45, 10:30, 18:00

* O prázdninách v 18:30 v kapli Cyrilka (ve farním není)

Lačnov – Čtvrtek v 18:30*  , Neděle 8:30
Študlov – Čtvrtek v 18:30*, Neděle v 10:30
Tichov – Pondělí  v 18:30(1x za 14 dní), Neděle 7:30
Poteč – Středa v 17:30
* O prázdninách každých 14 dní podle farních listů.

Penzion – každý druhý pátek v měsíci v 9:00

Zpovídání

 • Valašské Klobouky – Po,Út, Čt – 16:45-17:30
 • Valašské Klobouky – St 8:00-9:00
 • Valašské Klobouky – Pá 16:00-17:30
 • Valašské Klobouky – So 7:00-7:30
 • Študlov, Lačnov, Poteč, Tichov – 30 min. přede mší svatou ve všední dny
 • Po předchozí domluvě je možné přijít ke zpovědi i mimo tyto termíny

Adorace – Ve čtvrtek po mši svaté, pátek celodenní adorace

Adorace s chválami – každá první neděle v měsíci po večerní mši svaté

Mariánské večeřadlo – první sobota v měsíci v 16.45.