Pořad bohoslužeb

Bohoslužby:

Valašské Klobouky – farní kostel

Po, Út – 17:30

St – 7:00

Pá – 7:00, 17:30

So – 7:30, (první sobota v 17:30)

Neděle – 7:00, 8:45, 10:30, 18:00

Lačnov

Čtvrtek – 18:30, v zimním období (říjen – březen) 17:00

Neděle 8:30

Študlov

Čtvrtek – 18:30, v zimním období (říjen – březen) 17:30

Neděle – 10:30

Tichov

Pondělí – 18:30 1x za 14 dní, v zimním období (říjen – březen) 16:30

Neděle – 7:30

Poteč

Středa 17:30

Pro aktuální pořad bohoslužeb sledujte aktuální vydání farních listů.

 

Zpovídání

Valašské Klobouky

Po, Út – 16:45-17:20

St – 6:30 – 6:50, 8:00 – 9:00

Pá – 6:30 – 6:50, 16:00 – 17:20

So – 7:00 – 7:20, (16:50 – 17:20) * pouze 1. sobotu v měsíci, ranní mše svatá v tento den není

Lačnov, Poteč, Študlov, Tichov – 30 minut přede mší svatou

Adorace – Ve středu od 19:00, pátek celodenní adorace

Adorace s chválami – každá první neděle v měsíci po večerní mši svaté

Mariánské večeřadlo – první sobota v měsíci v 16.45.