Pastorační plán

Pastorační plán je plán akcí a pastoračních aktivit, který duchovní ve spolupráci s pastorační radou a evangelizační radou vytvářejí na daný pastorační rok. Plán slouží k vzájemné koordinaci většiny hlavních pastoračních aktivit ve farnosti. Plánované aktivity se mohou během roku měnit či zrušit, v závislosti na dalších okolnostech. V případě, že máte zájem o bližší informace nebo úpravu pastoračního plánu, obraťte se na některého z kněží naší farnosti.