Lektoři

Milí lektoři, čtenáři Božího Slova a zprostředkovatelé Boží zvěsti!

V této době došlo k přerušení Vaší obětavé služby při liturgii. Rád bych Vás povzbudil a potěšil tím, jak je Vaše služba důležitá a jak si ji vážíme – krásně o tom mluví sv. Konstantin Cyril v Proglase, který sepsal k překladu evangelií  – zde si můžete poslechnout celý prolog (6 min.):

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2019-07-05-21-15-00/

Rád bych Vám nabídl (jistě mnozí znáte) v této době několik podnětů k rozvoji Vaší služby – vše jsem čerpal z velmi pěkného webu WWW.KULTURASLOVA.CZ  

 liturgické texty si můžete nejen přečíst, ale také poslechnout:

NEDĚLE: na tomto místě: http://kulturaslova.cz/lektori-boziho-slova/nahravky/nedele-slavnosti

VŠEDNÍ DNY: na tomto místě: http://kulturaslova.cz/lektori-boziho-slova/nahravky/vsedni

návyky, domácí příprava a zásady při samotném čtení ve mši sv.

 služba lektora Božího Slova

 namluvené Janovo evangelium: http://kulturaslova.cz/lektori-boziho-slova/jan

 Přeji Vám, aby Vás tyto stránky povzbudily a byly Vám útěchou a radostí – přesně tak působí Boží Slovo ve všech dobách, zvláště v této ustrašené a zmatené. Kéž Vás všechny chrání dobrý Bůh a Vy jste šiřiteli pokoje, důvěry a naděje. Děkuji Vám za to.

Prosíme nové zájemce o čtení při mši svaté, aby se ozvali některému z duchovních. Děkujeme.