Modlitby matek

Modlitby matek (M.M.) byly vytvořeny, aby pomohly matkám, které se chtěly společně modlit za své děti a vnoučata, a našly potřebnou podporu…
„Přestaň plakat a setři si slzy.
Vše, co jste pro své děti udělali, nezůstane bez odměny.
Vrátí se z nepřátelské země.
Existuje naděje pro vaši budoucnost.
Vaše děti se vrátí domů.
Já, Pán, jsem promluvil.“
(Jer 31: 16,17)

M.M. vznikly v Anglii v roce1995 z vnitřní touhy Veronici Williams a její švagrové Sandry modlit se společně za svoje děti.
O tom, že je toto dílo požehnané svědčí fakt, že se M.M. během několika málo let rozšířily do 122 zemí světa.
Spiritualita M.M. spočívá v odevzdání a důvěře, že jsme v rukou nebeského Otce. Scházíme se pravidelně ve stejný den  a hodinu na kaplance. Jsme tři skupinky po 5 až 8 ženách. Modlíme se z
modlitební brožurky i vlastními slovy. Vše, co ve skupinkách přednesem při modlitbě, zůstává mezi námi a tím se prohlubuje i vzájemná důvěra maminek vespolečenství.
Jsme otevřené společenství, proto se k nám můžete kdykoliv připojit.
Kontakty na skupinky
 úterý 19:30 hod.
o martinkovablazena@seznam.cz
o tel. 603 508 845
 středa 17:00 hod.
o Ljanacova@seznam.cz
o tel. 737 533 564
 středa 19:30 hod.
o ludmilakrahulcova@gmail.cz
o tel.  604 313 366
Více na www.modlitbymatek.cz