O farnosti

Farář a děkan: P. Mgr. Pavel Macura, 732 148 546

Kaplan: P. Mgr. Michal Staufčík, tel: 731 758 611

Kaplan: P. Mgr. Lukáš Gelnar, tel.: 732 492 824

FARNÍ HODINY:

Pondělí a středa      9:00 – 11:00 a 14:00 – 16:00

Úterý  hdfghjhhdf   volný den určený k duchovní formaci

Čtvrtek a pátek        9:00 – 11:00

KŘEST: Přípravu před křtem a termín křtu domlouvejte s o. Pavlem po předchozí domluvě.

Žádat o křest u nás mohou věřící z naší farnosti anebo mající ke křtu u nás rozumný důvod. Křty jsou preferovány při nedělní mši svaté. Z rozumných důvodů mohou být v sobotu.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ: Svatbu vyřizujte s o. Pavlem po předchozí domluvě.

Žádat o svatbu u nás mohou snoubenci, z nichž alespoň jeden bydlí v naší farnosti a alespoň jeden je pokřtěný. Svatbu je dobré domluvit minimálně půl roku předem.

SVÁTOST SMÍŘENÍ – ZPOVĚĎ: Zpovědní služba je vyvěšena na nástěnce.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH: Kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě.

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI: Farní paní účetní zastihnete ve čtvrtek dopoledne.

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI: Technický správce Tomáš Cahel je k dispozici na telefonním čísle: 731 870 320.