O farnosti

Farář: P. Mgr. Pavel Macura, 732 148 546, volný den: úterý

Kaplan: P. Mgr. Jan Berka, tel: 731 965 271, volný den: úterý

Kaplan: Mgr. Vojtěch Radoch, tel: 725 365 028, volný den: úterý

Jáhen:  Michal Staufčík, tel: 731 758 611, volný den: úterý

FARNÍ HODINY:

Pondělí a středa      9 – 11 a 14 – 16 hodin

Čtvrtek a pátek        9 – 11

KŘEST: Křestní záležitosti vyřizuje bratr jáhen. Přípravu před křtem a termín křtu domlouvejte s j. Michalem telefonicky nebo e-mail: staufcik.michal@ado.cz

Žádat o křest u nás mohou věřící z naší farnosti.                                                                                   Křty bývají obvykle druhou sobotu v měsíci beze mše svaté nebo v neděli ve mši svaté.

O prázdninách křtíme pouze v neděli při mši svaté a v sobotu 1.8. V září budou křty v sobotu 5.9., 12.9. případně v neděle. Termíny křtu na září-prosinec konzultujte na faře. 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ: Svatební záležitosti vyřizuje o. Pavel po předchozí domluvě.

Žádat o svatbu u nás mohou snoubenci, z nichž aspoň jeden bydlí v naší farnosti a aspoň jeden je pokřtěný.  Termín svatby je dobré domluvit minimálně půl roku předem.

SVÁTOST SMÍŘENÍ – ZPOVĚĎ: Zpovídáme každý den (mimo neděli) vždy 45 min. přede mší sv.  (na vesnicích 30 min. předem). Ve středu navíc 8:00-9:30. V pátek od 16 h.  V naléhavých případech kdykoliv na požádání.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH: V naléhavých případech žádejte kdykoliv! Jinak po domluvě s knězem.

Tuto svátost může přijmout i opakovaně každý, kdo se dostal do ohrožení života z důvodu nemoci nebo stáří.

ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ
Úmysly mší svatých ve Valašských Kloboukách zapisujeme pouze na faře. Úmysly do vesnic vždy v sakristii příslušné kaple. 

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI: Farní paní účetní zastihnete ve čtvrtek dopoledne.

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI: Technický správce Tomáš Cahel je k dispozici na tel. čísle 731 870 320.