Pastorační rada

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla
živým společenstvím věřících. Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském
úřadě nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření
poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8).

Naše poslání

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu farnosti.

Složení pastorační rady

Předsedou rady je vždy farář. Ve volbách si farníci zvolí své zástupce do pastorační rady. Stejný počet členů může jmenovat farář. Dále jsou v pastorační radě ostatní kaplani a jáhni.
V naší farnosti proběhly poslední volby v září 2020.

Naše činnost

Pastorační rada se schází pravidelně 4x ročně. Může být svolána také mimořádně, pokud je to třeba. Každý člen rady může navrhnout téma k projednání. Setkání se řídí stanovami pastorační rady, které naleznete níže.

Členové pastorační rady

P. Pavel Macura

farář
předseda pastorační rady

František Mikulčík

místopředseda
zástupce za Val. Klobouky

Ladislava Šerá

sekretář
zástupkyně za evan. radu

Karolína Chovancová


zástupkyně za mládež

Martin Kudela

delegát do ekonomické rady

Radovan Mana

zástupce za Val. Klobouky

Ivan Podešť

zástupce za Val. Klobouky

Rostislav Šerý

zástupce za Val. Klobouky

Marcel Krahulík

zástupce za Lačnov

David Káňa

zástupce za Študlov

Petr Šoman

zástupce za Tichov

P. Michal Staufčík

kaplan

P. Lukáš Gelnar

kaplan