Ministranti

SPOLEČENSTVÍ MINISTRANTŮ

Společenství ministrantů je společenství služebníků Pána Ježíše, jak prozrazuje už název ministrant (latinské ministrare totiž znamená sloužit). Ministranti slouží především u oltáře při mši svaté a pomáhá knězi i při udílení jiných svátostí a svátostin (křest, svatba, pohřeb…). Důležitou součástí ministrantské služby je společné setkávání, při kterém budují společenství, prohlubují své liturgické znalosti a vztah k Pánu Ježíši Kristu.

  • Scházíme se každý pátek v 16:00 na pastoračním domě ve Valašských Kloboukách.
  • Chtěl by ses připojit k našemu společenství ministrantů, neváhej přijít mezi nás, nebo nás kontaktuj.

Kontakt:

  • Vojtěch Radoch, tel.: 725 365 028, mail: radoch.vojtech@ado.cz
  • Lukáš Gelnar, tel.: 732 492 824, mail: gelnar.lukas@ado.cz

Hra o svatodušní poklad