Ministranti

SPOLEČENSTVÍ MINISTRANTŮ

Společenství ministrantů je společenství služebníků Pána Ježíše, jak prozrazuje už název ministrant (latinské ministrare totiž znamená sloužit). Ministranti slouží především u oltáře při mši svaté a pomáhá knězi i při udílení jiných svátostí a svátostin (křest, svatba, pohřeb…). Důležitou součástí ministrantské služby je společné setkávání, při kterém budují společenství, prohlubují své liturgické znalosti a vztah k Pánu Ježíši Kristu.

  • Scházíme se každý čtvrtek v 15:00 v sudém týdnu na PD, v lichém týdnu v tělocvičně na Gymnáziu VK
  • Chtěl by ses připojit k našemu společenství ministrantů, neváhej přijít mezi nás, nebo nás kontaktuj.

Kontakt: