Kaplani farnosti od r. 1962

1962-71 P. Josef Kolečkář, zemřel pravděpodobně v rodných Kunovicích

1971-72 P. Vladimír Tomeček, jezuita. Zemřel 29. října 2007 v nedožitých 66 letech ve Strážnici. Mimo jiné zajistil antropologickou expertízu tělesných pozůstatků významné osobnosti brněnských dějin, ctihodného P. Martina Středy, SJ.

1972-75 P. Alois Fojtů, dominikán a rodák, zemřel 10. 8. 1985, pohřben v rodné obci

1975-77 P. Štefan Chlebo, zemřel na Slovensku

1977-81 P. Jan Graubner, po smrti P. Pechance ustanoven provizorem (1981-82)

1982-84 P. Pavel Ambros, jezuita

1984-85 P. František Vrubel

1985-89 P. Adam Rucki

1989-90 P. Antonín Štefek

1990-91 P. Pavel Stefan

1991-93 P. Jaroslav Polách

1993-94 P. Andrzej Bystrzycki

1994-95 P. Mariusz Sienkowski

1995-96 P. Zdeněk Šimíček

1996-98 P. Jaroslav Pokorný, verbista

1998-99 P. Petr Bulvas a br. Jiří Ševčík, historicky první jáhen v naší farnosti

1999-2000 P. Jan Hrudík a br. Jan Plodr, jáhen

2000-03 P. Peter Jurčík

2000-01 br. Aleš Vrzala, jáhen

2001-02 br. Otto Sekanina, jáhen

2002-03 br. Pawel Biliński, jáhen

2003-04 P. Pawel Biliński a br. Bohumil Kundl, jáhen

2004-05 P. Bohumil Kundl a br. Tomáš Klíč, jáhen

2005-06 P. Tomáš Klíč a br. Petr Klimeš, jáhen

2006-07 P. Petr Klimeš a br. Ondřej Horáček, jáhen

2007-08 P. Ondřej Horáček a br. Stanislav Zatloukal, jáhen

2008-09 P. Stanislav Zatloukal a br. František Dostál, jáhen

2009-10 P. František Dostál a br. Marek Adamík, jáhen

2010-11 P. Marek Adamík a br. Jan Liška, jáhen

2011-13 P. Jan Liška

2013-14 P. Jan Liška a P. Ján Čukáš

2014-18 P. Ján Čukáš a P. František Ponížil

2018-19  P. Vilém Pavlíček a br. Jan Faltýnek, jáhen a P. František Ponížil (studium v Římě)

2019 – 2020 P. Jan Berka a br. Vojtěch Radoch a P. František Ponížil (studium v Římě)

2020-2021 P. Jan Berka a P. Vojtěch Radoch a br. Michal Staufčík, jáhen

2021-2022 P. Vojtěch Radoch a P. Michal Staufčík a br. Lukáš Gelnar, jáhen

2022-doposud P. Michal Staufčík a P. Lukáš Gelnar