Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.

Naše poslání

Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje
příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Složení ekonomické rady

Členové ekonomické rady jsou jmenováni farářem na dobu 4 let. V současné době funguje ekonomická rada jmenovaná 4.10.2020. Složení rady můžete najít níže.

Naše činnost

Ekonomická rada se setkává pravidelně 4x ročně. V případě potřeby zasedá při potřebě důležitých ekonomických rozhodnutí. Návrh investičních akcí i roční vyúčtování jsou k dispozici ve farním časopisu Stopa.

Členové ekonomické rady

P. Pavel Macura

farář

Marie Bělašková

členka ekonomické rady

Tomáš Cahel

člen ekonomické rady

Tomáš Zádrapa

člen ekonomické rady

Miroslav Kořenek

člen ekonomické rady

Vojtěch Trčka

člen ekonomické rady

Martin Kudela

delegát z pastorační rady farnosti