Obce farnosti

Do farnosti Valašské Klobouky patří 9 obcí:

Valašské Klobouky

4537 obyvatel, 781 účastníků nedělních bohoslužeb, Kostel Povýšení svatého Kříže, Kaple sv. Cyrila a Metoděje. Pod město Valašské Klobouky spadají tyto obce:

Smolina
274 obyvatel, 98 na bohoslužbách

Lipina
246 obyvatel, 50 na bohoslužbách

Mirošov
88 obyvatel, 27 na bohoslužbách

Lačnov

891 obyvatel, 283 na bohoslužbách, Kostel Panny Marie Královny, jeho základní kámen byl položen v roce 1968. Po dokončení nesměl být z ideologických důvodů vysvěcen. Pod označením „obřadní síň“ byl využíván jen při posledním rozloučení se zemřelými. Jako plnohodnotný kostel začal sloužit až po „revoluci“. Vysvěcen byl 13. října 1991. Hlavní obraz je tvořen mozaikou od výtvarníka Antonína Kloudy z Prahy z roku 1981. Mozaikovou technikou jsou vyrobena také okenní skla, dodaná sklárnami v Železném Brodě.

Poteč

767 obyvatel (1. 1. 2020), 180 na nedělních bohoslužbách ve farním kostele. Původní kaplička sv. Václava postavená v r. 1937 prošla v letech 2005 až 2009 přestavbou, má kapacitu až 120 lidí a na pravidelné mši svaté jednou týdně ve středu bývá v průměru 70 účastníků. Návrh přístavby je od architekta Václava Vrby z Ostravy, prováděcí projekt vypracoval Ing. Josef Mana z Poteče. Kaple je zasvěcena českým světcům (vitrážová okna – sv. Anežka, sv. Ludmila, sv. Václav). Novou kapli posvětil arcibiskup Jan Graubner 1. května 2009 a do nového oltáře z českého mramoru vložil kromě původních ostatků svatých také ostatky bl. Petra Pavla Gojdiče, mučedníka komunistické totality.

Študlov

516 obyvatel, 158 na bohoslužbách, Kostel sv. Matouše, byl postaven v letech 1992-1994. Architektonický návrh zpracoval architekt Jan Ptáček z Valašských Klobouk, který je také autorem návrhů kostelů ve Střelné a Valašské Senici. Vysvěcen byl arcibiskupem Janem Graubnerem 8. října 1994. Interiér i hlavní vitráž sv. Matouše nad oltářem navrhoval Václav Vrba z Ostravy.

Tichov

325 obyvatel, 57 na bohoslužbách, kaple Ježíše Krista Krále z r. 1947/8, před kaplí památník upálených spoluobčanů na nedaleké Ploštině. Nově postavenou kapli požehnal 24. 10. 1948 tehdejší klobucký farář František Vlk. Mše svatá byla v následujících desetiletích sloužena o dožínkách a hodech, větších oprav se kapli dostalo až po r. 1989. V r. 2010 byla zásluhou faráře Karla Janíčka provedena zásadní rekonstrukce interiéru. Dokumentaci vypracoval Ing. Josef Mana z Poteče. Do nového oltáře byly vloženy ostatky sv. Jana Sarkandra. Nový oltář i s kaplí posvětil o hodech 24. 10. 2010 arcibiskup Jan Graubner.

Valašské Příkazy

267 obyvatel, 55 na bohoslužbách.