Farní tým

Farní tým

P. Pavel Macura

farář a děkan

Jako farář zodpovídá za chod celé farnosti. Na starosti komunikaci s veřejnou správou, ekonomické záležitost. pastorační plánování. Pastoračně doprovází: vedoucí společenství, akolyty, scholy, sbory, varhaníky, kostelníky, nemocné (Študlov). Věnuje se také přípravě snoubenců.

P. Vojtěch Radoch

kaplan

Otec Vojtěch má v naší farnosti na starosti pastoraci ministrantů, doprovází některá společenství, návštěvy nemocných (VK, Poteč), výuku náboženství a snoubence před svatbou. Také má na starosti technické věci ve farnosti.

P. Michal Staufčík

kaplan

Otec Michal má v naší farnosti na starosti lektory, výuku náboženství. Pastoračně doprovází: mládež, nemocné (Lačnov, Tichov) a snoubence před svatbou. Také zodpovídá za farní knihovnu

j. Lukáš Gelnar

jáhen

Jáhen Lukáš má v naší farnosti na starosti křty, výuku náboženství, doprovází některá společenství.

Marie Trčková

katechetka a farní hospodyně

Tomáš Cahel

technický administrátor

Marie Bělašková

účetní

Má na starosti ekonomické záležitosti farnosti, komunikaci s firmami, správu maje