Farní tým

Farní tým

P. Pavel Macura

farář a děkan

Jako farář zodpovídá za chod celé farnosti. Na starosti komunikaci s veřejnou správou, ekonomické záležitost. pastorační plánování. Pastoračně doprovází: vedoucí společenství, akolyty, scholy, sbory, varhaníky, kostelníky, nemocné (Študlov). Věnuje se také přípravě snoubenců.

P. Jan Berka

kaplan

Otec Jan má v naší farnosti na starosti lektory, přípravu na 1.sv. přijímání, správa web. stránek a soc. sítí., výuka náboženství. Věnuje se také vzdělávání dospělých. Pastoračně doprovází: mládež, nemocné (Lačnov, Tichov) a snoubence před svatbou.

P. Vojtěch Radoch

kaplan

O. Vojtěch má v naší farnosti na starosti pastoraci ministrantů, doprovází některá společenství, návštěvy nemocných (VK, Poteč), výuku náboženství a snoubence před svatbou. Také má na starosti technické věci ve farnosti.

j. Michal Staufčík

jáhen

Jáhen Michal má v naší farnosti na starosti křty, výuku náboženství, doprovází některá společenství. Také zodpovídá za farní knihovnu.

Marie Trčková

katechetka a farní hospodyně

Tomáš Cahel

technický administrátor

Marie Bělašková

účetní

Má na starosti ekonomické záležitosti farnosti, komunikaci s firmami, správu maje