Podpořte nás

Budeme velmi rádi za váš dar na provoz naší farnosti. Naši farnost můžete podpořit několika způsoby:

Dar na účet farnosti

Chcete-li přispět na účely farnosti, použijte toto číslo účtu: 170754489/0300 do poznámky uveďte: Dar na hlavní činnost farnosti.  V případě potřeby vám v kanceláři vystavíme potvrzení o daru farnosti nebo darovací smlouvu. 

QR kód

Sbírky v kostele

Každou neděli se koná sbírka. Přispět můžete libovolnou částkou přímo při mši sv. Také v kostele naleznete pokladničky, do kterých je možné vložit dar na farnost. Účelové sbírky (na pastorační dům, misie, charitu, školy) jsou vždy předem hlášeny v ohláškách či farních listech. 

Účelové dary

Pokud chcete podpořit konkrétní projekt (zpovědnice, pastorační dům, různé opravy). Předejte dar přímo v kanceláři naší farnosti. 

Potvrzení o daru

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru nebo darovací smlouvu, kontaktujte naší paní účetní, případně se zastavte v kanceláři farnosti.