Živý růženec

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla
najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla
oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života
a rozhodla se ho změnit. O Vánocích složila slib čistoty a postupně objevila
smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem „Ti, kteří
dělají nápravu“. Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie
modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý
bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za
misie.
Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se
spojuje do jediné růže, která je tvořena z dvaceti tajemství (růženec radostný,
bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně
k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění.
Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je
možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například
s Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline
Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence
spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.

(převzato z webu: vira.cz)

Pokud byste se chtěli zapojit do společenství živého růžence v naší farnosti,
můžete využít koordinátorky modlitebních skupin:
 Valašské Klobouky: Marie Vlčková, tel.: 731 162 644
 Lačnov: Marie Trčková, tel.: 604 338 408