Děkanátní tým

Děkanátní tým

P. Pavel Macura

Děkan

Jako děkan zodpovídá za chod celého děkanátu. Má kolem sebe spolupracovníky pro různé oblasti pastorační činnosti i zajištění chodu děkanátu po technické i ekonomické stránce.

P. Michal Staufčík

Kaplan pro mládež

Ve spolupráci s animátory děkanátu pořádá různé aktivity pro mládež

Helena Martincová

Děkanátní účetní

Má na starost účetnictví děkanátu.

Tomáš Cahel

Technický administrátor

Zodpovídá za technické věci v děkanátu, je nápomocen kněžím v technických záležitostech

Mgr. Marie Vaňková

Vedoucí centra pro rodinu

web CPR