Ohlášky 24. 6. 2018

V pátek je „Slavnost sv. Petra a Pavla“ – doporučený zasvěcený svátek, mše svatá ráno i večer a v 19. hodin v Lačnově a Študlově.

V pátek 29. 6. ve dvacet hodin bude na zahradě u pastoračního domu mše svatá pro mládež. Otec František se bude loučit s mládeží. Po mši svaté bude táborák. Špekáčky s sebou.

V sobotu 30. 6. od 18:30 bude na zahradě u pastoračního domu chválový večer. Informace jsou na plakátcích.

V neděli 1. 7. bude ve 14:30 v Pozlovicích v kostele primiční mše svatá novokněze P. Jana Šůstka.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na výmalbu a osvětlení farního kostela. Možná již bude zbavena lešení přední část kostela.

Příští neděli se bude loučit na vesnicích otec Janko.

2. až 5. července bude šestý ročník pěší pouti na Velehrad. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Dnes je ještě možné podepsat petici proti takzvané „Istanbulské smlouvě“, – podpisové archy jsou uprostřed kostela na stolku.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 17. 6. 2018

Včera měl v Turíně jáhenské svěcení náš rodák Jan Fojtů, salesián. Vzpomeňme na něho v modlitbě.

Minulo neděli se při sbírce na výmalbu kostela vybralo 90.660,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Hledáme dvě nebojácné mladší ženy, které by se nebály z lešení umýt tři okna uvnitř kostela.

Pohřby v tomto týdnu: oba budou v obřadní síni u hřbitova:

  • Pan Stanislav Častulík z Klobouk ve čtvrtek v 15 hodin
  • Pan Jan Šenkeřík z Klobouk v pátek v 15 hodin.

V sobotu v 17 hodin se bude žehnat poustevna nad Tichovem u studánky u Tichých. Od tichovského koupaliště budou fáborky až k poustevně.

V tomto týdnu uzavřou církevní manželství v naši farnosti Roman Liška z Valašských Klobouk a Phonsy Phoythammavongsa z Vientiane v Laosu.

V pátek 29. 6. ve dvacet hodin bude na zahradě u pastoračního domu mše svatá pro mládež.

V sobotu 30. 6. od 18:30 bude na zahradě u pastoračního domu chválový večer. Informace jsou na plakátcích.

2. až 5. července bude šestý ročník pěší pouti na Velehrad. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 10. 6. 2018

Dnešní sbírka bude použita na výmalbu a osvětlení kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Děkujeme mužům, kteří přišli v pondělí a v úterý pomoct vyklidit kostel a postavit lešení. Budeme postupně lešení posouvat, tak budeme potřebovat zase pomoc. Vše budeme hlásit o nedělích. Celý příští týden budou bohoslužby v Pastoračním domě.

Dnes v 15. hodin bude ve Študlově na Kůtoch tradiční pobožnost.

Příští neděli po mši svaté ve Študlově – v pravé poledne – požehnáme obnovený kříž na Černově – mezi Študlovem a Příkazy. Zkuste přijet auty, pak zajedeme ke kříži, pomodlíme se, požehnáme a uctíme kříž a pak půjdeme ke svátečnímu obědu…

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 3. 6. 2018

Minulou neděli se při benefičním koncertu na výmalbu kostela vybralo na dobrovolném vstupném přes 57 tisíc korun. Ale není to konečná částka, neboť stále ještě přicházejí dárci s omluvou, že nemohli přijít. A mohou samozřejmě přicházet i další. Jsme nyní okolo 75 tisíc korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Od pondělka už začne zvláštní režim provozu kostela kvůli výmalbě. Obecně by mělo platit pravidlo – neděle a svátky v kostele, všední dny na pastoračním domě, v případě pohřbu ve smuteční síni (nejlépe tento měsíc neumírat). V případě různých změn budou tabulky na dveřích kostela. Tento týden bude průběh asi následující: V pondělí bude mše svatá v 9. hodin ráno v rámci děkanátní schůze a bude v kostele. V úterý mše svatá ve farnosti nebude, neboť je pouť kněží na svatém Hostýně.

pondělí odpoledne v 15. hodin začne vyklízení kostela. Musí se vynést nebo přikrýt všechny sochy, obrazy, lavečky a podobně. Prosíme brigádníky, aby nám přišli pomoct.

úterý ráno se začne stavět lešeníprosíme brigádníky, kteří by mohli ráno asi od 7 hodin pomáhat tesařům nosit a stavět lešení. Jiní zase třeba odpoledne, abychom se vystřídali podle směn. Podle toho jak to půjde rychle se bude stavět i ve středu, možná i ve čtvrtek.

Ve středu bude zde v Kloboukách mše svatá pro děti v 16:30 hodin – ta už bude v Pastoračním domě. Po mši sv. bude táborák. Špekáčky s sebou.

V pátek je „Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“, mše svatá bude ráno i večer.  (Podle situace bude rozhodnuto zda v kostele nebo na P.D.)

V sobotu uzavřou církevní manželství v kapli v Poteči Martin Soukup z Vrbětic a Zuzana Konečná z Poteče.

Příští neděli bude pravidelná sbírka – tentokrát na výmalbu a osvětlení kostela.

Příští neděli bude první sv. přijímání v Lačnově.

Příští neděli bude také pobožnost na Kůtoch ve Študlově a to v 15. hodin

Vyšel farní zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 27. 5. 2018

Minulou neděli se při sbírce na církevní školství vybralo 62 240,-. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zítra v pondělí bude brigáda na faře. Potřebujeme vynosit, spočítat a nachystat lešeňové trubky na plánovanou výmalbu kostela. Prosíme proto muže, kteří by mohli přijít odpoledne v 15. hodin pomoct s touto prací.

Ve středu bude mše svatá v Tichově v 19 hodin.

Ve čtvrtek je „Slavnost Těla a Krve Páně“ (Boží Tělo), doporučený zasvěcený svátek. Mše svaté ráno i večer, ve Študlově v 17. hodin s průvodem, v Lačnově v 19. hodin.

Pravidelná prvopáteční adorace s chválami bude v pátek od 18:30.

V sobotu bude Mariánské večeřadlo. Mše sv. bude v 17:45

Také v neděli oslavíme svátek Božího Těla zde v Kloboukách slavným průvodem s Nejsvětější Svátostí a to po „hrubé mši sv.“, která bude výjimečně začínat už v 10:00 hodin. Příjďte v hojném počtu a přiveďte své děti a družičky.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 20. 5. 2018

Dnes je sbírka na církevní školy, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Setkání seniorů v klubu OBZOR bude v úterý v 16 hod v Pastoračním domě.

Biblické tance budou ve středu v 18 hod v PD.

Ve čtvrtek je svátek „Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze“

Mše svatá pro mládež bude v pátek ve 20 hodin v kostele.

V sobotu v 10. hodin bude ve Smolině mše svatá a pietní akt u památníku plukovníka Josefa Valčíka. Všichni jsou na tuto vzpomínkovou slavnost srdečně zváni.

Církevní manželství uzavřou v sobotu David Ruman z Lačnova a Jana Manová ze Štítné.

Příští neděli bude májová pobožnost na Dělanovci v 15. hodin.

Příští neděli v 16. hodin bude ve farním kostele benefiční koncert, ve kterém vystoupí bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka se svými hosty. Nebývá zvykem, aby – ať už sice bývalý – ministr vlády, učinkoval na koncertním vystoupení. Jsou pozváni představitelé politického i podnikatelského dění, a samozřejmě i vy všichni. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného – v jakékoliv výši, bude použit na výmalbu kostela a výměnu osvětlení.

Centrum pro rodinu nabízí příměstské tábory, přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři centra. Termíny a informace jsou na webových stránkách centra.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 13. 5. 2018

V pátek a v sobotu nezapomeňte jít k doplňovacím volbám do senátu.  Je povinnost nás věřících přispívat k obecnému blahu.

V sobotu v 11 hodin uzavřou církevní manželství Jan Strouhal z Vlachovic a Markéta Chupíková z Lidečka.

V sobotu bude nácvik dětí na 1. sv. přijímání. Začneme ve 14 hodin u kaplanky. Po nácviku půjdou děti k první svaté zpovědi. Rodiče prosíme, aby využili příležitosti ke zpovědi během týdne a také aby pomohli dětem se dobře připravit na svatou zpověď. V neděli na mši svaté v 10:30 bude 1. sv. přijímání – přední část kostela bude vyhrazena pro rodiče dětí, které půjdou k 1. sv. př., pro babičky a příbuzné zadní část kostela, ostatní farníky, kteří nemají letos prvokomunikanta prosíme, aby přišli na jinou mši svatou.

Příští neděli slavíme Letnice – narozeniny církve. V sobotu bude svatodušní vigilie. Program začíná v 17:30 hodin růžencem, v 18:00 bude mše svatá. Potom následuje modlitební večer, chvály a posezení na pastoračním domě. Všichni jste srdečně zváni.

Příští neděli bude sbírka na církevní školy.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 6. 5. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 74 360,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb pana Františka Talafy z Klobouk bude v pondělí v 15 hodin.

Návštěva nemocných v Lačnově bude v pondělí 7. 5.

Centrum pro rodinu zve manželské a snoubencké páry zítra 7. května v 19 hodin do Pastoračního domu na posezení a besedu na téma Čtyři dohody, podle spisovatele Dona Miguela Ruize.

V úterý – farní pouť do Rájecké Lesné. Odjezd autobusu bude v 7 hodin z náměstí. (Prosíme: z vesnic se dopravte na náměstí. Autobus na vesnice nepojede.) Cena za autobus je 200,- Kč. Autobus je víceméně plný – případní zájemci se hlaste jen u pana faráře!

Ve středu budou v Pastoračním domě v 18 hod biblické tance. 

Ve čtvrtek bude „Slavnost Nanebevstoupení Páně“, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté v Kloboukách ráno i večer, v 16. hod ve Študlově, v 18. hod v Lačnově.

V pátek bude od 18:30 ve farním kostele adorace za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání. Prosíme, přijďte děti podpořit modlitbou. Během adorace se bude zpovídat.

V sobotu uzavřou církevní manželství Michal Oliva z Valašských klobouk a Lucie Šánková z Lipiny.

Příští neděli na hrubé mši svaté bude již tradiční „slavnost manželství“ s obnovou manželských slibů. Manželé, kteří slaví letos kulaté či půlkulaté jubileum a ještě se nepřihlásili, neprodleně se přihlaste v sákristii!!! Páry, které se přihlásily na Slavnost manželství se sejdou příští neděli před kostelem 10.15 hodin.

Příští neděle je také den matek. V kulturním domě Klobučan bude jistě program, který ohlásíme příští neděli.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 29. 4. 2018

Dnes je sbírka na Pastorační dům, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý 1. května je 9. výročí posvěcení kaple v Poteči – slavná mše svatá bude v pravidelný čas v 17:30. Mše svatá ve středu nebude.

Ve středu bude zde v Kloboukách v 17. hodin mše svatá pro děti. Prosíme děti aby si vyrobily a přinesly papírový větrník. Návod je u bočního vchodu. Přede mší svatou v 16:30 bude májová pro děti.

Pravidelná prvopáteční adorace s chválami bude v pátek od 18:30 ve farním kostele

V sobotu 5. 5. uzavřou ve Valašské Senici církevní manželství Magda Tomaštíková z Val. Klobouk a Jakub Šaroun z Dobřichovic

Centrum pro rodinu pořádá Májový večer pro manželské a snoubenecké páry příští pondělí 7. 5. v 19 hodin v  sále Pastoračního domu. Téma večera: Čtyři dohody.

V úterý 8. května pojedeme na mariánskou pouť do Rájecké Lesné. Na programu mše svatá, prohlídka velikého pohyblivého betlému, májová pobožnost a také můžeme navštívit i zajímavou vesnici Čičmany s malovanými dřevěnicemi. Odjezd bude v 7 hodin. Cena za autobus 200,- Kč.. Přihlašujte se co nejdříve v sákristii.

V neděli 13. května na hrubé mši svaté proběhne slavnost manželství, kde budou mít možnost obnovit svůj manželský slib manželé z naší farnosti. Páry, které slaví letos jubilejní výročí a chtějí své výročí při mši oslavit, ať se zapisují v sakristii ve Val. Kloboukách nebo v Centru pro rodinu (páry z vesnic se musí přihlásit v Kloboukách!!). Ostatní páry zveme k účasti na této mši svaté.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 22. 4. 2018

Minulou neděli se při sbírce na pomoc lidem postiženým válkou vybralo 87 790,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes v 16. hodin bude zde v kostele koncert ke „Dni země“. Vystoupí zdejší umělci.

V pondělí je adorační den ve Študlově. Nejsvětější svátost bude vystavena v poledne. Zakončení bude společnou adorací v 17:30 a mší svatou v 18 hodin.

Pohřeb paní Františky Štvrtecké z Klobouk bude v úterý v 15 hodin.

Ve středu v 18 hod budou biblické tance.

Ve čtvrtek bude ministrantská schůzka.

Ve čtvrtek v 19 hodin bude v Pastoračním domě setkání rodičů dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.

Žehnání motorkářům bude v sobotu ve 13 hodin.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na Pastorační dům. (Jsou teď sbírky často, přispějte podle  svých možností.)

Pietní bohoslužba na Vařákových pasekách bude příští neděli ve 14 hodin.

Zveme všechny na duchovní akci s názvem Najdi se!. Hlavním tématem bude identita muže a ženy, a celkově sebepřijetí. Akce se uskuteční ve Slavičíně 28. 4. 2018 od 14:00. Další info na plakátcích a na internetu.

Slavnost manželství. V neděli 13. května na hrubé mši svaté proběhne slavnost manželství, kde budou mít možnost obnovit svůj manželský slib manželé z naší farnosti. Páry, které slaví letos jubilejní výročí a chtějí své výročí při mši oslavit, ať se zapisují v sakristii ve Val. Kloboukách nebo v Centru pro rodinu (páry z vesnic se musí přihlásit v Kloboukách!!). Ostatní páry zveme k účasti na této mši svaté.

8. května – v úterý – pojedeme na farní pouť. Místo se ještě upřesní. (Předběžně by to mohla být Rájecká Lesná na Slovensku.) Zájemci se přihlašujte v sakristii.

Pořad bohoslužeb