Ohlášky 16. 12. 2018

Na faře zapisujeme mše svaté na příští rok.

Ministrantská schůzka tento čtvrtek už nebude. Další schůzka bude 3. 1. 2019

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Prosíme ministranty, aby si vzali domů ministrantské oblečení k vyprání, ať nám na vánoční svátky září jako andělé nad Betlémem 🙂

VK: Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet. Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Přineste si lampičky.

LA: Připomínáme vzadu v kostele Betlémskou krajinu, na kterou si děti mohou po každé mši sv.dolepovat obrázky podle splněného úkolu. V sobotu jsou roráty v 6.00,po ní snídaně. Nezapomeňte si vzít lampičku.

TI: Mše svatá ve středu v 17.00 hod.

Dnešním dnem začíná oficiálně zpovědní maraton. Rozpis zpovídání je na vývěskách, webu a facebooku farnosti.

VK: V sobotu je zpovědní den: dopoledne se bude zpovídat od 9.00 hod. do 12.00 hod. a odpoledne od 13.30 hod. do 17.00 hod. Úklid kostela na svátky by probíhal po ukončení zpovídání od 17.30 hod.

Příprava betléma – s ohledem na sobotní zpovědní den budeme vánoční výzdobu realizovat takto: ve středu od 14.00 hod. připravíme a přeneseme do kostela vánoční stromky, případně další věci a v pondělí na štědrý den od 8.00 hod.proběhne v kostele vlastní zdobení. Přijďte, prosím, kdo můžete pomoci.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 9. 12. 2018

Na faře zapisujeme mše svaté na příští rok.

Dnes v 15.00 hod. bude ve farním kostele benefiční koncert žáků ZUŠ.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 hod.

V tomto týdnu budou 3 pohřby. Všechny ve 14.30 hod. Ve středu pan Radek Červenka z Poteče, ve čtvrtek pan Štefan Pajer z VK a v pátek pan Josef Bělaška z Tichova.

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Tento týden bude pan kaplan chodit po nemocných. V pondělí VK, ve středu Mirošov a Poteč a ve čtvrtek Lačnov.

VK: Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet. Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Přineste si lampičky. Po mši zveme na snídani na pastoračním domě. Vzadu v kostele si mohou vzít papírové hvězdičky ty děti, které půjdou v sobotu na roráty. Po splnění úkolu, který je modlitba u adventního věnce, si hvězdičku mohou vybarvit a donést s sebou na sobotní roráty, aby se hvězdička mohla nalepit do betléma před oltářem.

LA: Na advent je pro děti připravena vzadu v kostele Betlémská krajina. Děti na ni mohou pokaždé mši sv. dolepovat obrázky podle splněného úkolu. V sobotu po rorátech bude pro děti připravena (jižtradičně) snídaně. Děti, nezapomeňte si vzít na tuto mši lampičku.

TI: Mše svatá bude ve středu v 17.00 hod.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 2. 12. 2018

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 74 320,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zapisujeme mše svaté na příští rok, přijďte co nejdříve hlavně vy, kteří chcete mši svatou v lednu a v únoru.

Na první pátek nebude mše svatá v 7.00 hod. jako obvykle, ale rorátní už v 6.00 hod.

V sobotu je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté budou ve farním kostele ráno v 6.00 hod. a večer v 17.45 hod. Také bude mše svatá na penzionu v 10.00 hod.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli v 16.00 hod.

Příští neděli v 15.00 hod. bude ve farním kostele benefiční koncert žáků ZUŠ.

Dědiny: Mše svaté v 18.00 hod. čtvrtek Študlov, pátek Lačnov.

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Vyšel farní zpravodaj.

Klobouky

Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet.

Pro děti, které se zúčastní rorátních mší svatých, bude připravena Betlémská krajina v kostele. Více se dozvíte ve středu na Mikulášské mši svaté.

Ve středu 5. 12. bude Mikulášská mše pro děti sv. v 17.00 hod. Začínáme průvodem. Přineste si lampičky a 1 kus ovoce nebo oříšek do obětního průvodu jako dárek pro Mikuláše.

Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Zveme tímto i všechny děti, pro které bude po mši sv. připravena snídaně na pastoračním domě. Přineste si lampičky.

Lačnov

Na advent je pro děti připravena vzadu v kostele Betlémská krajina. Děti na ni mohou pokaždé mši sv. dolepovat obrázky podle splněného úkolu.

V sobotu po rorátech bude pro děti připravena (již tradičně) snídaně. Děti, nezapomeňte si vzít na tuto mši lampičku.

Pořad bohoslužeb

Zpovídání před Vánocemi 2018 pdf

Ohlášky 25. 11. 2018

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna. Po mší svatých v 8.45 hod. a 10.30 hod. se tam budou prodávat knížky pro děti.

Dědiny: Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též v 16.00 hod.

Tvoření adventních věnců bude ve středu v 17 hodin v Pastoračním domě. Přineste si základní materiál: korpus, svíčky, nůžky, kdo může zelené větvičky, popř. ozdoby.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

V pátek se bude ve farním kostele zpovídat až od 17.00 hod.

Koncert duchovní hudby v podání našich místních umělců bude dnes v 16.00 hod. ve farním kostele. Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován na potřeby onkologického centra „MammaHELP“ ve Zlíně. (Toto centrum pomáhá ženám nemocným rakovinou.)

Děkujeme všem farníkům, kteří napekli perníčky pro děti.

Zveme na mládežnickou mši svatou, která bude tento pátek 30. 11. ve 20.00 hod. v kostele v Lačnově. Hlavním hostem bude P. Petr Bulvas.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. v kostele ve Študlově David Dorňák a Lenka Válková, oba z Klobouk.

Mládež děkanátu zve na akci „Na kafe s“, která se uskuteční tuto sobotu 1. 12. od 15.00 hod. ve Štítné v sále místní školy. Více informací na facebooku nebo na www.animak.cz.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na den otevřených dveří, který se koná tuto sobotu 1. 12. Více informací na www.agkm.cz.

Od pondělí začínáme zapisovat na faře intence mší svatých na celý příští rok. Na vesnicích po mši svaté v sakristii.

Příští neděli budeme žehnat adventní věnce.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 18. 11. 2018

Dědiny: Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též v 16.00 hod.

Setkání seniorů Obzor bude v úterý v 15.00 hod.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

V pátek se bude ve farním kostele zpovídat až od 17.00 hod.

Tento pátek po mši svaté ve farním kostele bude adorace s chválami.

Koncert duchovní hudby v podání našich místních umělců bude příští neděli 25. 11. v 16.00 hod. ve farním kostele.

V rámci mikulášské nadílky moc prosíme farníky o napečení perníčků pro děti. Perníčky doneste nejpozději do tohoto pátku 23. 11. na faru. Děkujeme.

Zveme na mládežnickou mši svatou, která bude za 14 dní v pátek 30. 11. ve 20.00 hod. výjimečně v kostele v Lačnově. Hlavním hostem bude P. Petr Bulvas.

Mládež děkanátu zve na akci „Na kafe s“, která se uskuteční v sobotu 1. prosince od 15.00 ve Štítné v sále místní školy. Více informací na facebooku nebo na www.animak.cz.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 1. prosince. Více informací na www.agkm.cz.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 11. 11. 2018

Minulou neděli se při sbírce na charitu vybralo 73 850,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod. na pastoračním domě. Srdečně zveme. Může přijít i ten, kdo nebyl na úvodní víkendovce v Rajnochovicích. Prosíme, přijďte! Bude to stát za to!

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Víkendovka pro biřmovance se uskuteční tento víkend. Autobus odjíždí v pátek v 18.00 hod. od kostela. Cena za víkend je 500,- Kč a bude se vybírat v autobuse.

Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též 16.00 hod.

Ve středu se v Poteči bude zpovídat až po mši svaté a v pátek se bude zpovídat až od 17.00 hod.

Koncert duchovní hudby v podání našich místních umělců bude za 14 dní v neděli 25. 11. v 16.00 hod. ve farním kostele.

Upozorňujeme úklidové skupiny, aby si na nástěnce ověřily termíny do konce roku. Protože v rozpisu vypadla jedna skupina neznámo proč, po opravě došlo k posunutí o týden. Žádná skupina za to nemůže, to náš dědeček počítač. Právě v tyto dny dostává omlazující kůru. Děkujeme za pochopení.

Pan farář bude tento týden na duchovních cvičeních, proto prosí, abyste mu nevolali a obraceli se ve všem na pana kaplana nebo pana jáhna. Také prosí o modlitbu.

Pořad bohoslužeb

 

Ohlášky 4. 11. 2018

Dnes je sbírka na charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes ve 14.00 hod. bude ve farním kostele v Kloboukách a v Lačnově dušičková pobožnost, po ní bude následovat průvod na hřbitov. V Poteči bude dušičkový průvod tuto středu 7. 11. po mši svaté.

Do této středy 8. 11. je možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění těchto obvyklých podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a navštívit hřbitov a pomodlit se třeba jen v duchu za zemřelé.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli 11. 11. v 16.00 hod. na pastoračním domě.

Víkendovka pro biřmovance se uskuteční v termínu 16. – 18. 11. na Arše v Rajnochovicích. Tam pojedeme společně autobusem – odjezd v pátek 16. 11. v 18.00 hod. od kostela, zpět si řeší každý cestu sám. Cena za víkend je 500,- Kč. Farnost hradí pouze cestu autobusem tam. Víkendovka je pro všechny povinná. Je nutné se přihlásit na stránkách mladez.ado.cz/www/event/register. Bližší informace dostanete e-mailem.  Kdo se víkendovky z velmi vážného důvodu nemůže zúčastnit, ať si u pana kaplana vyžádá náhradní termín s jinou skupinou.

Změna pořadu bohoslužeb v Lačnově v týdnu: tento pátek 9. 11. a příští pátek 16. 11. bude mše svatá výjimečně již v 16.00 hod.

Změna v návštěvě nemocných v Lačnově: Pan kaplan nebude chodit po nemocných tento čtvrtek, jak ohlašoval, ale až ten další – tj. 15. 11.

Návštěva nemocných bude probíhat v pondělí ve VK a ve středu v Poteči.

Evangelizační večer pro mladé GODZONE bude v pátek 16. 11. v Bratislavě. V rámci večera vystoupí slovenské chválové kapely, můžete se těšit na svědectví a další program. Z děkanátu pojede autobus. Přihlašovací formulář je na stránkách www.animak.cz

Vyšel farní zpravodaj.

Informace z Centra pro rodinu:

Přednáška pro manžele o komunikaci bude tuto středu 7. 11. v 17.00 hod., z tohoto důvodu nebudou biblické tance. Na přednášku se můžete ještě přihlásit, jsou ještě volná místa.

Prodej hezkých knih, zvláště pro malé děti bude tento čtvrtek 8. 11. v 9.00 hod. na pastoračním domě. Knihy jsou vázané, v celobarevném provedení, vhodné jako dárek.

Zveme rodiče s dětmi na HUDEBNÍČEK, což je hudebně metodický workshop stejnojmenného cédéčka a zpěvníčku, který se uskuteční tento pátek 9. 11. v 15.00 hod. Přijedou ho představit sami tvůrci tohoto programu.

Všechny informace najdete na vývěskách a na stránkách Centra pro rodinu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 28. 10. 2018

Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo 101 260,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Příští neděli bude sbírka na charitu.

V Tichově nebude ve středu mše svatá .

Dětská mše svatá bude výjimečně tuto středu 31. 10. v 17.00 hod. V 16.30 zveme děti a rodiče na modlitbu růžence.

Ve čtvrtek je Slavnost Všech svatých, „doporučený zasvěcený svátek“, mše svaté budou v Tichově a Študlově v 16.00 hod., ve Valašských Kloboukách v 17.45 hod. a v Lačnově v 18.00 hod.

V pátek je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše svaté budou stejně jako ve čtvrtek v Tichově a Študlově v 16.00 hod., ve Valašských Kloboukách v 17.45 hod. a v Lačnově v 18.00 hod., po mši svaté ve Val. Kloboukách bude světelný průvod na hřbitov.

Příští neděli ve 14.00 hod. bude ve farním kostele v Kloboukách a v Lačnově dušičková pobožnost, po ní bude následovat průvod na hřbitov. V Poteči bude dušičkový průvod ve středu 7. 11. po mši svaté.

Do 8. 11. je možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění těchto obvyklých podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a navštívit hřbitov a pomodlit se třeba jen v duchu za zemřelé.

Ministrantská schůzka tento čtvrtek nebude. Ministranti, ať přijdou na mši svatou do svého kostela oslavit slavnost Všech svatých. Pro ministranty se koná přespání na pastoračním domě dnes v neděli od 19.00 hod. do pondělí do 12.00 hod. Na oběd by ministranti měli být doma. Na akci se nemusíte hlásit, s sebou: spacák, teplé oblečení, dále dle uvážení.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek od 16.00 hod.

Centrum pro rodinu Vás zve na přednášku manželů Smékalových, která bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hod. na pastoračním domě. Téma: komunikace. Cena: 100,- Kč pro manželský pár. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu do tohoto čtvrtku.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 3. 11. v 11.00 hod. v kostele ve Študlově Miroslav Fojtík z Nedašovy Lhoty a Alžběta Chovancová ze Študlova, ve 12.00 hod. ve farním kostele Lubomír Soja a Pavla Hořáková, oba ze Štítné.

Pohřeb paní Ivy Švachové bude v sobotu ve 14.00 hod. ve farním kostele.

Prosíme farníky, kteří by byli ochotní při kterékoliv mši svaté číst Boží slovo, aby se přede mší svatou včas přihlásili v sakristii.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 21. 10. 2018

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Dnešní sbírka je na misie.

ZUŠ Valašské Klobouky vás srdečně zvou na pásmo hudby, slova a videoprojekce pod názvem „Housle a housloví jubilanti“, do farního kostela dnes v 15.00 hod.

Biblické tance budou tuto středu v 18.00 hod. na pastoračním domě.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě.

Zkouška sboru na vánoce bude ve čtvrtek v 18:30 hod. na pastoračním domě.

Zveme všechny holky a kluky od 1. do 5. třídy do malého spolča, které bude probíhat každý pátek od 16.00 do 17.30 hod.

Mládežnická mše svatá bude tento pátek ve 20.00 ve farním kostele. Hlavní host: otec Karel Hořák. Téma: Svátost smíření. Srdečně zveme.

Mládež děkanátu zve na akci Go extreme, která se uskuteční tento pátek v Pozlovicích. Začátek v 19.00 v kostele. Více informací na webu www.animak.cz nebo na plakátcích.

Centrum pro rodinu Vás zve na přednášku manželů Smékalových, která bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hod. na pastoračním domě. Téma: komunikace. Cena: 100,- Kč pro manželský pár. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu do čtvrtku1. listopadu.

Od tohoto čtvrtku 25. 10. do 8. 11. bude možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění těchto obvyklých podmínek: sv. zpověď v tomto období, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a navštívit hřbitov a pomodlit se třeba jen v duchu za zemřelé.

Příští neděli jsou hody v Tichově a ve Smolině. Pozor na změnu bohoslužeb na vesnicích. Ve Študlově bude mše svatá v 7.30 hod. a v Tichově v 10.30 hod.

Pořad bohoslužeb

 

Ohlášky 14. 10. 2018

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Dnes ve 14.00 hod. je v Mirošově hodová mše svatá.

Příští neděle je misijní a bude sbírka na misie.

ZUŠ Valašské Klobouky vás srdečně zvou na pásmo hudby, slova a videoprojekce pod názvem „Housle a housloví jubilanti“, do farního kostela příští neděli 21. 10. v 15.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě. Začne téma: „Mise cti“ o životě vojenského kaplana otce Emila Kapauna. Více informací na schůzce nebo u pana kaplana. Zveme i všechny kluky, kteří nechodí ministrovat.

Zveme všechny holky a kluky od 1. do 5. třídy do malého spolča, které bude probíhat každý pátek od 16.00 do 17.30 hod. Na děti čekají hry, zábava, biblická témátka a spousta nových kamarádů. Více informací na plakátku.

Příprava na biřmování začíná prvním setkáním tento pátek v 19.00 hod. na pastoračním domě.

Mládežnická mše svatá bude v pátek 26. 10. ve 20.00 ve farním kostele. Hlavní host otec Karel Hořák. Téma: Svátost smíření. Srdečně zveme.

Mládež děkanátu zve na akci Go extreme, která se uskuteční v pátek 26. 10. v Pozlovicích. Začátek v 19.00 v kostele. Více informací na webu www.animak.cz nebo na plakátcích.

Centrum pro rodinu Vás zve na přednášku manželů Smékalových, která bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hod. na pastoračním domě. Téma: komunikace. Cena: 100,- Kč pro manželský pár. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu do čtvrtku1. listopadu.

Pořad bohoslužeb