Ohlášky 17. 2. 2019

Spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes od 16.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Mládežnická mše svatá bude tento pátek ve 20.00 hod.

Příští neděli bude sbírka – „Svatopeterský haléř“

Ohláška pro řidiče: Byli jsme upozorněni na nevhodné parkování kolem kostela v době bohoslužeb. Je nepřípustné, aby se okolo kostela parkovalo tak, že neprojede ani osobní auto. Je potřeba, aby vždy zůstal volný průjezd i pro širší vozidla záchranné nebo hasičské služby. Prosíme proto, abyste v co největší míře parkovali na náměstí, v neděli je tam volno a bez poplatku.

V sobotu 6. dubna bude postní duchovní obnova s otcem Adamem Ruckím. Přihlašování na tuto duchovní obnovu bude zahájeno v březnu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 10. 2. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo  76 870,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Koncert Adorare bude dnes v 15.00 hod. v KD Klobučan. Při tomto koncertu se bude žehnat nové CD.

Dnes v 16.00 mělo být také spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ, ale nebude, bude až příští neděli v 16.00.

Udělování svátosti pomazání nemocných bude dnes v předvečer památky Panny Marie Lurdské při večerní mši svaté v 18.10 hod.

Pohřeb pana Petra Rohana ze Študlova bude v pondělí ve 14:30 ve farním kostele.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

V pátek se bude ve farním kostele zpovídat až od 17.00 hod.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově tuto sobotu 16. 2. Vstupenky se prodávají ve farní kavárně a na Centru pro rodinu (ve Študlově v sakristii).

Animátoři děkanátu zvou mladé na akci Na kafe s… Tato akce se uskuteční tuto sobotu 16. 2., začátek bude ve 14.00 v salonku ve Slopném. Další informace a hlavně informace o hostovi najdete na vývěsce.

Dědiny: Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též v 16.00 hod.

Pan farář nebude od pondělí do soboty k dispozici. Bude tedy marné ho hledat a mu volat.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 3. 2. 2019

Dětská mše svatá bude tuto středu v 17.00 hod. ve farním kostele. Na tuto mši svatou je úkol pro celou rodinu: Otiskněte si, nebo si obkreslete na jeden papír dlaň každého člena rodiny od největšího po nejmenší tak, aby se dlaně překrývaly. Aby byla jedna na druhé. Dlaně si vybarvěte a napište na ně svoje jména. Toto vystřihněte a přineste s sebou. Přede mší svatou tyto dlaně umístíme před oltář.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 na PD.

Mše svatá na penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Koncert Adorare bude příští neděli v 15.00 hod. v KD Klobučan. Při tomto koncertu se bude žehnat nové CD.

Kurz Manželské večery začne v pondělí 11. 2. Je možné se přihlásit na první večer a pak se rozhodnout, zda pokračovat v kurzu dál. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově 16. 2. Vstupenky se prodávají ve farní kavárně a na Centru pro rodinu (ve Študlově v sakristii).

Animátoři děkanátu zvou mladé na akci Na kafe s… Tato akce se uskuteční v sobotu 16. 2., začátek bude ve 14.00 v salonku ve Slopném. Další informace a hlavně informace o hostovi najdete na vývěsce.

Udělování svátosti pomazání nemocných bude v předvečer památky Panny Marie Lurdské příští neděli 10. 2. při večerní mši svaté v 18.10 hod.

Pohřeb pana Františka Tichého z Lačnova bude v pátek ve 14:30 ve farním kostele.

Jelikož pan farář z Vlachovic je vážně nemocný, musíme tam vypomáhat. Proto se v pondělí nebude přede mší svatou zpovídat.

Vyšel farní zpravodaj.

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 27. 1. 2019

Výuka náboženství ani ministrantská schůzka tento čtvrtek nebude. Děti mají v pátek pololetní prázdniny.

Pátek je 1. pátek v měsíci – mše svatá ráno v 7.00 hod. a večer v 17.45 hod. V sobotu je 1. sobota v měsíci, ale také Svátek uvedení Páně do chrámu, proto bude mše svatá ráno v 7.00 hod. i večer v 17.45 hod. Doneste si prosíme svíčky-hromničky k požehnání.

Odjezd autobusu na pouť matek do Šternberka tuto sobotu 2. 2.: z Val. Klobouk v 6.30 hod., Poteč 6.35 hod., z Val. Příkaz (pro Študlovjanky) 6.37 hod., z Lačnova rozcestí v 6.50 hod. Cena za autobus je 250,- Kč. Je třeba se dobře obléct a vzít si svačinu.

Kurz Manželské večery začne v pondělí 11. 2. Je možné se přihlásit na první večer a pak se rozhodnout, zda pokračovat v kurzu dál. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově 16. 2. Vstupenky se prodávají ve farní kavárně a na Centru pro rodinu (ve Študlově v sakristii).

Udělování svátosti pomazání nemocných bude v předvečer památky Panny Marie Lurdské v neděli 10. 2. při večerní mši svaté v 18.10 hod.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 20. 1. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 72 670,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod

Ještě tento týden je možné přihlásit se na hromniční pouť matek do Šternberka na sobotu 2. února. Cena za autobus je 250 Kč/os. Přihlašování: VK v sakristii. Vesnice na Centru pro rodinu u paní Vaňkové!! Tel. 732 127 091

Kurz Manželské večery začne 11. února. Je možné se přihlásit na první večer a pak se rozhodnout, zda pokračovat v kurzu dál. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově 16. února. Vstupenky se prodávají ve farní kavárně a na Centru pro rodinu. (ve Študlově – příští týden v sakristii)

Charita Valašské Klobouky děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek a také všem, kteří koledníky přijali ve svých domovech. Přehled o výsledcích koledování najdete na webových stránkách Charity Valašské Klobouky a také můžete sledovat další zajímavosti na stránkách Tříkrálové sbírky. Děkujeme za Vaši přízeň i v letošním roce. Celkem se během tříkrálové sbírky podařilo vybrat Charitě Valašské Klobouky 527 511,- Kč, z toho v naší farnosti 284 928,- Kč.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 13. 1. 2019

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí v 11:00 hodin bude pohřeb pana Kenny Ovesného, rodáka z Lipiny, bydlištěm v Kalifornii, v USA.

V pátek v 14:30 hodin ve Študlově bude pohřeb paní Marie Krškové ze Študlova.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod.

Hromniční pouť matek do Šterberka bude v sobotu 2. 2. Autobusy pojedou jako obvykle, cena za autobus je 250,- Kč/os. Přihlašování: VK v sakristii, vesnice na Centru pro rodinu u paní Vaňkové, tel. 732 127 091.

Kurz Manželské večery začne 11. 2. Hlaste se na Centru pro rodinu.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově 16. února. Vstupenky se budou prodávat od příští neděle ve farní kavárně a na Centru pro rodinu.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod. na PD.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 6. 1. 2019

Včera proběhl již 20. křesťanský ples. Děkujeme všem, kteří se na jeho organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli. Děkujeme všem sponzorům.

Novoroční koncert našich místních umělců se uskuteční dnes v 16.00 hod. ve farním kostele.

Koncert Adorare a žehnání nového CD je přesunutý z dnešního dne na neděli 10. 2.

Tento týden bude pan kaplan chodit po nemocných: pondělí VK, středa Mir a Po, čtvrtek La.

Pohřeb paní Ludmily Šomanové z VK bude ve středu ve 14.30 hod. ve farním kostele a pohřeb pana Ovesného z Lipiny, zemřelého v USA, bude v sobotu v 10.00 hod.

Dětská mše svatá bude tuto středu v 17.00 hod. 15 minut přede mší zveme na zpívání koled.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. Prosíme všechny ministranty o účast. Bude se řešit ministrantské oblečení.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 hod.

Mše svatá v penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Příští neděli bude sloužit dopolední mše svaté ve VK novokněz otec Jiří Šůstek, rodák z Pozlovic. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání, při kterém bude možné novoknězi přispět do košíčku. 

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli 13. 1. v 16.00 hod.

Hromniční pouť matek do Šterberka bude v sobotu 2. 2. Autobusy pojedou jako obvykle, cena za autobus je 250,- Kč/os. Přihlašování: VK v sakristii, vesnice na Centru pro rodinu u paní Vaňkové, tel. 732 127 091.

Kurz Manželské večery začne 11. 2. Hlaste se na Centru pro rodinu.

Příští neděli 13. 1. bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Vyšel farní zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 30. 12. 2018

Farnost Vlachovice pořádá autobusovou pouť na Svatý Hostýn zítra na silvestra 31. 12. Odjezd z Valašských Klobouk od kostela bude v 19.15 hod. Zájemci se hlaste dnes do 15.00 hod. paní Aleně Hověžákové na tel. čísle, který je uveden na plakátku. Návrat 1. 1. v ranních hodinách.

Pohřeb pana Antonína Kozubíka bude v pondělí ve 14.00 hod. ve farním kostele.

Biblické tance budou tuto středu 2. 1. v 18.00 hod. na pastoračním domě.

Kurz Manželské večery začne v pondělí 11. 2. na pastoračním domě. Jedná se o osm večerů, strávených ve dvou, v příjemné atmosféře a diskuzi nad různými tématy. Přihlašujte se na Centru pro rodinu. Je možné se přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout, zda budete pokračovat. Cena za kurz je 2 000,- Kč za pár.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Křesťanský ples se uskuteční tuto sobotu 5. 1. od 19.30 hod. v KD Klobučan. Jsou ještě volné lístky, zakoupit si je můžete na tel. čísle, které je uvedeno na plakátcích.

Novoroční koncert našich místních umělců se uskuteční příští neděli 6. 1. v 16.00 hod. ve farním kostele.

Charita Valašské Klobouky hledá dobrovolníky (vedoucí skupinek) pro Tříkrálovou sbírku. Více informací na místní charitě.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 23. 12. 2018

Na faře zapisujeme mše svaté na příští rok. Ještě je hodně volných intencí především ve všední dny. A to i začátkem ledna!

Ti, kteří čítávají Boží slovo při liturgii, ať se neprodleně zapíší na čtení. Děkujeme.

VK: Příprava betléma a zdobení stromečků bude zítra v pondělí na štědrý den od 8.00 hod. v kostele. Přijďte, prosím, kdo můžete pomoci.

Chrámový sbor bude zpívat v pondělí 24. 12. na půlnoční ve 22.30 hod., na Hod Boží vánoční v úterý 25. 12. v 10.30 hod. a v neděli 30. 12. o svátku sv. Rodiny v 8.45 hod. Bude zpívat „Pastýřskou vánoční mši jitřní“ od Josefa Julínka a „Vánoční mši“ od Františka Maňase.

V úterý 25. 12. o Slavnosti Narození Páně bude sbírka na potřeby farnosti.

Ve středu 26. 12. o svátku sv. Štěpána vás zve obec Poteč na tradiční setkání u vánočního stromu před obecním úřadem k poslechu i zpěvu vánočních koled.

Ve čtvrtek 27. 12. o svátku sv. Jana evangelisty bude slavnostní mše svatá v kapli v Poteči s vánočními zpěvy a koledami, která bude začínat výjimečně již v 16.30 hod.

Srdečně zveme na Vánoční večer chval, který se uskuteční tuto sobotu 29. 12. v 18.00 hod. ve farním kostele. Více informací naleznete na plakátku.

Letošní poslední Mládežnická mše svatá se uskuteční v rámci akce Študlov party a to ve Študlově tento pátek 28. 12. v 19.00 hod. Po mši svaté od 20.00 hod. zvou animátoři děkanátu na Študlov party do kulturního domu. Téma: džungle. Více informací na plakátcích nebo fb.

Křesťanský ples se uskuteční v sobotu 5. 1. od 19.30 hod. v KD Klobučan. Jsou ještě volné lístky, zakoupit si je můžete na tel. čísle, které je uvedeno na plakátcích.

Zveme na Vánoční koncert cimbálové muziky, který se uskuteční na sv. Štěpána ve středu 26. 12. v 17.00 hod. ve farním kostele. Více na plakátcích.

6.1.2019 se uskuteční Novoroční koncert našich místních umělců v 16.00 hod. ve farním kostele.

Ohlášky 16. 12. 2018

Na faře zapisujeme mše svaté na příští rok.

Ministrantská schůzka tento čtvrtek už nebude. Další schůzka bude 3. 1. 2019

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Prosíme ministranty, aby si vzali domů ministrantské oblečení k vyprání, ať nám na vánoční svátky září jako andělé nad Betlémem 🙂

VK: Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet. Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Přineste si lampičky.

LA: Připomínáme vzadu v kostele Betlémskou krajinu, na kterou si děti mohou po každé mši sv.dolepovat obrázky podle splněného úkolu. V sobotu jsou roráty v 6.00,po ní snídaně. Nezapomeňte si vzít lampičku.

TI: Mše svatá ve středu v 17.00 hod.

Dnešním dnem začíná oficiálně zpovědní maraton. Rozpis zpovídání je na vývěskách, webu a facebooku farnosti.

VK: V sobotu je zpovědní den: dopoledne se bude zpovídat od 9.00 hod. do 12.00 hod. a odpoledne od 13.30 hod. do 17.00 hod. Úklid kostela na svátky by probíhal po ukončení zpovídání od 17.30 hod.

Příprava betléma – s ohledem na sobotní zpovědní den budeme vánoční výzdobu realizovat takto: ve středu od 14.00 hod. připravíme a přeneseme do kostela vánoční stromky, případně další věci a v pondělí na štědrý den od 8.00 hod.proběhne v kostele vlastní zdobení. Přijďte, prosím, kdo můžete pomoci.

Pořad bohoslužeb