SYNODÁLNÍ CESTA

Kráčet společně

Synodální proces v naší farnosti probíhá následovně:

 • V rámci farnosti vznikají skupinky (ideálně 5-8 členů, min. 3 členové, max. 10 členů) – vznik skupinky se hlásí synodálnímu koordinátorovi v naší farnosti (Ivan Podešť)
 • Skupinky nemusí vznikat jenom na úrovni společenství, skupinku může vytvořit úplně kdokoliv (dokonce i nevěřící), prosím vybídněte lidi ve svém okolí na účasti v tomto procesu.
 • Předpokládá se, že se skupinky sejdou 2-3 krát
 • Každá skupinka si vybere jedno z deseti témat ve složce diskusní témata, které prodiskutuje a zpracuje výstup ve standardizované formě (rozsah max. 1 A4, ideálně stručnější, stačí odstavec).
 • V rámci vybraného tématu lze zpracovat pouze jeho část, témata jsou dosti obsáhlá.
 • Více skupinek může mít klidně stejné téma
 • Každá skupinka musí mít 1 vedoucího, který povede setkání dle pokynů metodika setkání a biblické inspirace, délka setkání max. 1,5 hod.
 • Nakonec každá skupinka zpracuje výstup
 • Termín pro zaslání výstupů z farnosti je na popeleční středu 2. března 2022
 • v příloze jsou formuláře v tištěné podobě. (Závěrečný formulář) Tyto slouží pro skupinku, aby viděla všechny otázky a mohla si na ně připravit odpovědi, které pak někdo ze skupinky zapíše do online formuláře. Tištěný formulář neslouží k odeslání odpovědí. K tomu slouží pouze níže přiložený odkaz na formulář online.
 • Odkaz na výstupní online formulář najdete ZDE 
 • Také je možné odkaz na formulář nalézt na webu ado.cz: https://www.ado.cz/2022/01/21/blizi-se-zaver-diecezni-faze-synody-skupinky-budou-shrnovat-zavery-ze-svych-diskuzi/

kontakt na farního koordinátora:

Ivan Podešť

ivan.podest@outlook.com

777941137