Velikonoce 2020

 

Velikonoce 2020

      Velikonoce v rodině – úvodní video

      Domácí liturgie – úvod

Komunita Blahoslavenství   Velikonoce s komunitou Blahoslavenství (video)

       Křížová cesta – omalovánky pro děti

   Přenosy velikonočních obřadů

 

Informace pro farníky

  • Dispens (zproštění povinnosti) od nedělní účasti na mši sv.

Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši sv. až do odvolání. Až do odvolání se slouží všechny mše sv. a velikonoční Triduum bez účasti věřících.

Prožijte nedělní den Páně v rodinné modlitbě, četbě Písma sv. a ve sledování mše sv. pomocí moderní techniky (internet, televize, rádio). Připojte se každý den ve 20h k modlitbě za ukončení pandemie (růženec, korunka…).

  • Svátost smíření (zpověď)

Tradiční předvelikonoční zpovídání ve farnostech se nekoná.

Církevní právo umožňuje dosáhnout smíření s Bohem i jiným způsobem, když je vážný důvod a není možno fyzicky vykonat zpověď. K tomu je zapotřebí, aby věřící litoval a předsevzal si, že jednotlivě vyzná těžké hříchy, až to bude možné. Katechismus katolické církve k tomu vysvětluje: „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

Jakmile omezení nařízená vládou pominou, nabídneme dostatek prostoru ke sv. smíření. 

  • Návštěvy nemocných

Nemocní se navštěvují pouze v naléhavých případech.

  • Svaté přijímání

Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzujeme věřící k duchovnímu sv. přijímání, kterému předchází lítost a kající úkon.

Příležitost ke splnění přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) bude po ukončení pandemie.

  • Otevřený kostel

Kostel zůstává otevřený k soukromé modlitbě. Bůh přebývá stále ve svatostánku.

Letos není ani Boží hrob, ani sv. Kříž k uctívání. Velmi doporučujeme uctívání kříže ve svých domovech.

  • Pohřby

Po dohodě s knězem v úzkém rodinném kruhu.

  •  
  • Možnost sledování obřadů Tridua v médiích

                                                                 Farní kostel Povýšení sv. Kříže                     TV Noe

Zelený čtvrtek (čtvrtek 9.4.)                                     19:00                                                 18:00

Velký pátek (pátek 10.4.)                                           17:00                                                 18:00

Velikonoční vigilie (sobota 11.4.)                           20:00                                                 21:00

Zmrtvýchvstání Páně (neděle 12.4.)                      8:30                                                   11:00