TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Foto rodin naší farnosti, které si i v letošním roce označili požehnanou křídou své domovy. Připojte se také. Foto můžete zasílat na: favalasskeklobouky@ado.cz 

Do tříkrálové sbírky můžete stále přispět u betléma v kostele ve Valašských Kloboukách, kde naleznete označenou pokladničku.