Svátosti

Křest

Křest dítěte je třeba domluvit nejpozději měsíc dopředu. O křest mohou požádat věřící rodiče bydlící v naší farnosti. Křest bez mše sv. bývá v sobotu, křest ve mši sv.  v neděli. Příprava rodičů bývá po domluvě s jáhnem Vojtěchem Radochem.

Křest dospělého probíhá po předchozí přípravě, která trvá alespoň 1 rok. Zájemci mohou kontaktovat o. Pavla nebo o. Jana.

Biřmování

Svátost biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. V naší farnosti bývá svátost biřmování obvykle jednou za dva roky. Biřmován může být každý, kdo tuto svátost dosud nepřijal, absolvoval přípravu a dovršil 18 rok věku. Poslední biřmování ve farnosti bylo v srpnu 2020. O přípravě na biřmování se informujte u kněží.

Eucharistie

Společné slavení Eucharistie je jádrem křesťanského života. Liturgie je vrchol a pramen činnosti církve. Společné slavení mše svaté ve farnosti najdete v sekci bohoslužby.

Svátost smíření

Zpovídáme každý den mimo neděle minimálně půl hodiny přede mší svatou. Rozpis zpovídání naleznete v sekci bohoslužby.  V naléhavých případech kdykoliv na požádání.

Svátost pomazání nemocných

Tuto svátost může přijmout i opakovaně každý věřící, který se dostal do ohrožení života z důvodu nemoci nebo stáří. Pán chce nemocným ulehčit nebo je i uzdravit, proto nahlašujte nemocné včas kterémukoli z kněží. V naléhavých případech můžete přijít nebo zavolat kdykoliv.

Svátost manželství

Přijetí svátosti manželství je třeba domluvit alespoň tři měsíce předem. Doporučujeme si však rezervovat termín alespoň půl roku předem. O přijetí této svátosti mohou žádat snoubenci, z nichž alespoň jeden bydlí v naší farnosti. Před uzavřením probíhá příprava, která zahrnuje 4 setkání na Centru pro rodinu a 4 setkání s knězem. Pro více informací kontaktujte naše kněze.

Rozpis termínů přípravy na Centru pro rodinu můžete stáhnout zde

Svátost kněžství

Toužit po kněžství je krásná věc; kněžství je navíc nikoli záležitostí našich vlastních nápadů, ale tajemného a neodolatelného volání Božího.

V případě zájmu je potřeba prostřednictvím svého faráře kontaktovat biskupa místní diecéze. Ten se se zájemcem setká, promluví si spolu o životě a o Božím vedení, a pokud se na tom domluví, zájemce nastoupí cestu směřující ke kněžství. Před přijetím svěcení se vyžaduje ukončené teologické vzdělání a několikaletá formační příprava, která má zajistit duchovní, lidskou a intelektuální zralost kandidáta. Formace probíhá nejčastěji v tzv. semináři, domě kde pohromadě žijí, studují a modlí se mladí muži připravující se na svou budoucí službu. V České republice je seminář v Praze a Olomouci, kandidáti kněžství mohou formací projít také v české koleji Nepomucenum v Římě.

V případě nejistoty ohledně vlastního povolání je nejlepší mluvit otevřeně se svým duchovním vůdcem nebo s jinou důvěryhodnou osobou, zakořeněnou ve víře a v životě církve. Je možné také obrátit se přímo na svého biskupa nebo rektora kněžského semináře, je možné také kontaktovat osoby uvedené na stránce hledampovolani.cz.

Před přijetím kněžského svěcení se vyžaduje přijetí jáhenského svěcení.

Text o svátosti kněžství je převzat z webu liturgie.cz