Ohlášky 24. 2. 2019

Dnes je sbírka Svatopeterský haléř. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ministrantská schůzka ve čtvrtek také nebude. Pro ministranty se koná dnes od 16.00 hod. přespávačka na pastoračním domě. Akce skončí zítra, v pondělí v 16.00 hod. Součástí bude společná večeře, snídaně i oběd. Kluci se nemusí přihlašovat, stačí, když přijdou. S sebou ať si vezmou teplé oblečení, dobré boty, spacák a 50,- Kč. Buchta či jiný proviant je vítán.

Tento týden jsou jarní prázdniny, proto odpadá veškerá výuka náboženství.

V pátek je první pátek v měsíci – mše svatá bude také ráno v 7.00 hod. a po večerní mši svaté bude adorace s chválami.

V sobotu je první sobota v měsíci – mše svatá bude večer v 17.45 hod. s mariánským večeřadlem

Tuto sobotu zveme mládež na tradiční postní putování kříže. Začátek křížové cesty ve 13.30 hod. od farního kostela. Půjde se přes Královec do Nedašova, kde kříž předáme mladým z této farnosti. Zpět pojedeme auty. Mladí, kteří by měli zájem o odvoz, ať se prosím nahlásí panu kaplanovi. Více informací na facebooku.

V sobotu 6. dubna bude postní duchovní obnova s otcem Adamem Ruckim. Přihlašování na tuto duchovní obnovu bude zahájeno v březnu.

Farnost Nedašov nás zve na duchovní obnovu pro snoubence a manžele, která se uskuteční v sobotu 9. 3. od 9.00 hod. v kostele v Nedašově. Více informací na plakátku na vývěsce.

Klub seniorů OBZOR bude toto úterý v 16.00 hod. v pastoračním domě.

Biblické tance tuto středu nebudou!! (z důvodu jarních prázdnin)

V sakristii se zapisujte na vedení křížových cest.

Prosíme lektory, kteří mají při mši číst, aby se dostavili do sakristie alespoň 10 minut přede mší svatou. Pokud jste zapsaní a víte, že nepřijdete, tak dejte, prosíme, vědět nebo za sebe pošlete náhradu.

Mládež naší farnosti připravuje víkend pro mládež na 2. stupni ZŠ v termínu 15. – 17. 3. v Bratřejově. Tentokrát na téma: „Spusťte sítě“. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii, přihlásit se může i ten, kdo nenavštěvuje spolčo.

Pohřeb pana Dušana Holáně z VK bude v úterý ve 14:30. Pana Zdeňka Krejčíře z Valašských Příkaz v pátek ve 14:30 a pana Zdeňka Šustra z VK v sobotu ve 11:00. Všechny ve farním kostele.

Pořad bohoslužeb