Farní knihovna

vedoucí knihovny: o. Jan Berka (731 965 271)
knihovník: dočasně neobsazen
Půjčovní doba: na požádání u o. Jana Berky
Během letních prázdnin (červenec – srpen) bývá farní knihovna otevřena na požádání.

Knihovní fond rozčleněn na centrální fond (beletrie, populární naučná a vědecká literatura, duchovní četba), fond periodik (sborníky, časopisy) a regionální fond. Fond farní knihovny činí 1 328 dokumentů. Farní knihovna má 142 čtenářů z celého jižního Valašska.

Farní knihovny se řadí v knihovnickém systému do oblasti církevních knihoven. Církevní knihovny jsou zřizovány a provozovány církevními institucemi (kostely, katedrály, kláštery, církevní školy, kapituly, biskupské a diecézní úřady). Farní knihovny obsahují především fondy církevní a náboženské literatury, ale v knihovním fondu se může objevovat i jiná literatura (např. beletrie).

Knihovna ze zákona (knihovnický zákon č. 257/2001 Sb.) plní nejen knihovnické, ale i informační služby.