Rok sv. Josefa

Sv. Josef pro děti O co jde?  Naše rodiny si připravily videa a aktivitu pro děti. Každý týden vyjde nové video, ve kterém bude jedno téma z života sv. Josefa. Na každý týden dostanou děti úkol. Pokud se ho podaří splnit, mohou si vybarvit další část Lapbooku.  LAPBOOOK ke stažení a tisku 6. týden – Josef je i tvůj patron…

Postní putování farností

Featured Video Play Icon

Zveme vás na postní putování naší farností Valašské Klobouky.  Cílem této aktivity je navštívit různá místa naší farnosti a pomodlit se za jednotlivé obce. Dokud nám pandemie brání ve setkávání se ve společenství, objevme krásu Božího stvoření kolem nás.  Pravidla: Navštivte 9 míst naší farnosti (místa jsou níže) Na každém místě se pomodlete za občany z dané obce, kde místo…

Postní doba s biblickými ženami

Na letošní postní dobu si sestry salesiánky pro vás (zvlášť pro ženy!) připravily podněty pro prožívání postní doby spolu s biblickými ženami.  Každý týden vás bude provázet jedna žena, např. Eva, Ester, Samaritánka, Máří Magdaléna, apod. Vždy v sobotu večer si budete moci shlédnou krátké úvodní video, ve kterém se inspirujeme Božím slovem a charakteristikou či vlastností té konkrétní biblické…

Postní almužna

Stejně jako v minulých letech nabízí Charita možnost zapojení se rodin a jednotlivců do postní aktivity – Postní almužna. V rámci svého odříkání si malých drobností je možné společně podpořit toto dílo. Prostředky získané touto cestou jsou použity na pomoc rodinám a lidem v nouzi v naší farnosti. Vy sami můžete také přijít s nápadem koho byste chtěli podpořit konkrétně.…

Biblické majáky – postní aktivita

Co je biblický maják? Biblické majáky jsou malé skupinky farníků, kteří chtějí otevřít Písmo k četběa společnému sdílení. V době postní můžeme rozzářit naši farnost živým Božím slovem. Cílem je, aby celá farnost dohromady přečetla za postní dobu několik biblických knih. Jak vytvořit biblický maják? Oslovte alespoň další 2 lidi. Z rodiny, přátel, farníků. Poté se přihlaste. Pokud jste sám…

Postní kapky

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. “Postní kapky” jsou každodenní inspirace, které mohou “osvěžit” tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství.   Aplikace či webové stránky nabízejí:  Liturgická modlitba pro daný den Liturgická čtení a promluva Citáty papeže Františka o Božím milosrdenství Postní impulzy otce arcibiskupa Jana…

Baťůžkový projekt

BATŮŽKOVÝ PROJEKT Jsme v době kdy naši mladí nemohou chodit do školy kvůli situaci, která nastala, proto bychom mohli a měli pomoci dětem v Africe, které nemají dostatek pomůcek k jejich výuce. Na základě toho vzniklo nové sběrné místo pro darované školní pomůcky, které po zkompletování nebo i jednotlivě předáme k distribuci až do samotného Malawi.   Baťůžkový projekt probíhá…