Archiv rubriky: Ohlášky

Aktuální dění v naší farnosti – Aktualizováno 27.11.2020

Chválový večer z naší farnosti bude v sobotu 28.11. od 18:00 online dostupný ZDE
Texty k povzbuzení: 
 • Papež František o  “covidových” situacích a trojí samotě ZDE
 • List biskupa Josefa Nuzika rodinám naleznete ZDE 

28. LISTOPADU – Sobota

  • Kostel bude otevřen v čase 8:30-9:30 a 11:30-17:00 k soukromé modlitbě a adoraci.
  • Ohlášky a rozpis bohoslužeb ZDE
  • Sv. přijímání se bude podávat  8:30 a v 17:00
  • Zpovídání bude od 8:30 a od 16:30
  • Dnešní chválový večer bude v 18:00 bude online dostupný ZDE
  • Videokázání pro děti naleznete ZDE
  • Biblickou výzvu, výsledky a zadání dalšího kola naleznete ZDE
  • Výzva biskupů k modlitbám a půstu za ukončení pandemie ZDE
  • Nabízíme pomoc dobrovolníků (s nákupy, hlídáním dětí, další) více ZDE
  • Liturgické texty k četbě  ZDE
  • Liturgické texty k poslechu ZDE

Možnost získání odpustků 

V letošním roce lze získat tzv. dušičkové odpustky za splnění obvyklých podmínek (sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba “Věřím v Boha” a “Otče náš” a modlitba za zemřelé – 1.11. odpoledne a 2.11. v kostele, ostatní dny na hřbitově).  Kvůli mimořádné situaci ovšem platí tyto výjimky:

 • dušičkové odpustky lze získat kterýchkoli 8 dní v listopadu (nemusí to být v dušičkovém oktávu 1.-8. listopadu, ale jiných 8 dní, které nemusí na sebe navazovat, dle vlastní volby)

Ti, kdo nemohou navštívit kostel či hřbitov (z důvodu karantény, stáří, nemoci, nebo mimořádných opatření) získají odpustky za těchto podmínek:

 • v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov
 • zříci se jakéhokoli hříchu
 • vzbudit úmysl přijmout Eucharistii a sv. zpověd, jakmile to bude možné, a pomodlit se za Svatého Otce
 • Pomodlit se modlitby Otče náš a Věřím v Boha
 • pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) před obrazem Ježíše nebo Marie; nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu

Vše o letošních dušičkových odpustcích přehledně naleznete ZDE. 

Dekret Apoštolské penitenciárie ohledně odpustků naleznete ZDE

Informace k životu naší farnosti

Prosíme o dodržování aktuálních opatření vlády ČR:

 • v kostele můžeme být v omezeném počtu (15 osob)
 • Od pondělí 16.11. se konají bohoslužby s účastí rodiny (po předchozí telefonické domluvě)
 • vždy s rouškou na ústech a nosu a s odstupy (min. 2m)
 • při vstupu si, prosím, dezinfikujte ruce

Kostel je otevřen:

 • každý den od 8:30h do 17:00h (v neděli po skončení přenosu)
 • kromě úterý je vždy vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci

Mše sv.:

 • slouženy neveřejně (do pondělí 16.11. s  účastí rodiny, po předchozí tel. domluvě)
 • úmysly, které byly na daný den, jsou ten den odslouženy (nedělní se přesouvají dle telefonické domluvy)
Je dovolena individuální duchovní péče – ta je organizována následovně:

Sv. zpověď:

 • nabízíme všem, kteří se domluví telefonicky, případně v 8:30 a v 16:30 (mimo úterý a neděli) Ve středu se zpovídá pouze ráno v 8.40

Sv. přijímání:

 • individuálně v neděli od 10h do 11h na dvou místech (hlavní a boční vchod)
 • před výstavem Nejsvětější Svátosti (8:30h) nebo při ukončení adorace (17h) – mimo úterý

Svátost nemocných: po telefonické domluvě

Jsme zde pro vás: nebojte se nám zavolat pro pomoc (zařídíme, zprostředkujeme…)

Modlitební podpora:

 • růženec za ukončení pandemie; zakončeme ho „modlitbou národů“ (viz. web)
 • adorace – zastavte se v kostele naslouchat Pánu, promluvit si s Ním

Co můžu dělat doma (vřele doporučujeme!):

 • žít z Božího Slova – pravidelně číst Bibli (texty k četbě i poslechu na webu)
 • zavolat někomu, kdo je sám, nemocný, s kým se vídáme v kostele či jinde
 • nabídnout službu (nákup, vyřízení něčeho, učení či pohlídání dětí…)
 • uspořádat domácí bohoslužbu (prezentace a dětská kázání na webu)

Přispět na potřeby farnosti můžete stále (děkujeme):

 • pokladnička v kostele
 • na účet farnosti: 170754489/0300

o. Pavel, o. Jan, o. Vojtěch a br. Michal

Biblická výzva

Připravili jsme pro vás biblickou výzvu na každý den. Více naleznete ZDE

Kostel otevřen každý den od 8:30h do 17:30h

Modlitba růžence: spojme se každý den ve 20h

Jsme tu pro vás!

Jsme tu pro vás! Naši kněží jsou dostupní na těchto číslech k rozhovoru pro ty, kteří si potřebují popovídat, sdílet se nebo jen povzbudit. Můžete zavolat nebo napsat SMS a my se vám ozveme.

 • o. Pavel –  732 148 546
 • o. Vojtěch – 725 365 028
 • o. Jan – 731 965 271
 • br. Michal – 731 758 611

Odborná terapeutická pomoc na telefonu ZDE. 

Informace k životu farnosti v době mimořádného opatření  (od 22.10.)

Zákaz vycházení pro Boha neplatí (text k povzbuzení a modlitbě)

    Poselství našich biskupů věřícím k mimořádné situaci (21.10.2020)

Nařízení Vlády ČR k omezení pohybu osob

Biblická výzva – 5. kolo

            Prosebná modlitba za ukončení pandemie

         Užitečné odkazy pro křesťanský život online

    Duchovní a psychoterapeutická pomoc 

Informace k životu farnosti v době mimořádného opatření  (od 22.10.2020)

Milí farníci,

vzhledem k novému opatření vlády, které omezuje pohyb osob na minimum (viz. text vládního nařízení níže), je v současné době možná pouze individuální duchovní péče, tzn. že jsme vám k dispozici a můžeme jednotlivě posloužit svátostmi (vždy po domluvě, jsme schopni i přijet).

Vzhledem k této nové situaci znovu vybízíme všechny, aby pravidelně otevírali Písmo sv. a čerpali z Božího Slova. Ve slovech Bible se setkáváme s živým Bohem. Na každý den vám dáváme (viz. níže) texty Božího slova, které se čtou při mši sv. k četbě i poslechu. Můžete se také zapojit do Biblické výzvy. Stále jsme spojeni v modlitbě růžence.

Farní kostel bude stále otevřen k soukromé modlitbě do půlky kostela (adorační služba se ruší). Na hlavním oltáři bude vystavena Nejsvětější Svátost od 8:30h do 17:00h, poté následuje požehnání a podávání sv. příjímání. Prosíme o dodržování všech hygienických a dalších opatření.

Nedělní přenos mše sv. z farního kostela v 8:30h bude zachován. Kostel se otevře až po přenosu. V neděli ohlásíme další organizaci farnosti.

Pohřby mohou být s účastí max. 15 lidí.

Přejeme důvěru v Boží ochranu a pomoc (v duchu listu našich biskupů – viz. níže – „Nebojte se!“) a žehnáme každému z vás +

Vaši

o. Pavel, o. Jan, o. Vojtěch a br. Michal

Po dobu mimořádných opatření jsou kůry kostelů uzavřeny.

FUNGOVÁNÍ PASTORAČNÍHO DOMU A KAPLANKY
Obojí bude uzavřeno až do odvolání tohoto opatření.

Nebudou probíhat žádná setkání (schóly, ministranti, biřmovanci, kurz pastoračních
pomocníků…)

Poselství biskupů k mimořádné situaci

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených proti-pandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

25. ŘÍJNA – neděle

 • Přenos dostupný ZDE (začíná v 8:30)
 • Ohlášky a informace o aktuálním životě farnosti v ZDE
 • 10:00-11:00 – možnost individuálního přijetí sv. přijímání u vchodu kostela.
 • Prezentace k přípravě na nedělní liturgii ZDE 
 • Videokázání pro děti ZDE
 • Biblická výzva ZDE
 • Nedělní texty k poslechu ZDE
 • Nedělní texty k četbě ZDE

Ohlášky 25.8.2019

Dnes v 15:00 hodin bude poutní mše svatá na Dělanovci. Oslavíme 20. výročí od postavení nové kaple. Hlavním celebrantem této slavnosti bude otec Adam Rucki, který tuto kapli v roce 1999 požehnal. Zveme srdečně všechny farníky.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 31. 8. ve 12:30 v kostele ve Študlově pan Josef Brindza z Lysé pod Makytou a slečna Kateřina Psotová z Lidečka.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Zveme vás na pěší pouť na Sv. Hostýn. Odchod je v pátek 30. srpna v 15:00 hodin. Více informací na plakátku.

Znovu připomínáme, abyste se co nejdříve přihlašovali:

 • Na autobus na farní pouť na Svatý Hostýn v neděli 1. září: paní Cigánkové
 • Na autobus na kněžské svěcení ve Zlíně jáhna Jana Fojtů SDB v sobotu 7. září: v sakristiích. (pan farář – zjistit u kostelníků na dědinách počet přihlášených a přivést na faru).
 • Kdo má a rád daruje ovečku na Farní den v neděli 15. září: v sakristiích nebo Martinovi Kudelovi (731 646 735)

Dnes v 15:00 hodin bude poutní mše svatá na Dělanovci. Oslavíme 20. výročí od postavení nové kaple. Hlavním celebrantem této slavnosti bude otec Adam Rucki, který tuto kapli v roce 1999 požehnal. Zveme srdečně všechny farníky.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 31. 8. ve 12:30 v kostele ve Študlově pan Josef Brindza z Lysé pod Makytou a slečna Kateřina Psotová z Lidečka.

Ve středu v 15:00 bude ve farním kostele pohřeb pana Miloslava Dorničáka.

Příští neděli budeme dětem žehnat aktovky a školní pomůcky.

Prázdninový program mší sv. na vesnicích bude trvat až do neděle 15. září.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Děkujeme všem, kteří jsou ochotni napéct koláčky či cukroví na primici. V této chvíli se již nahlásilo dostatek lidí.

Setkání ekonomické rady farnosti proběhne ve středu 4. září v 19:00 na faře.

Zveme vás na pěší pouť na Sv. Hostýn. Odchod je v pátek 30. srpna v 15:00 hodin. Více informací na plakátku.

Znovu připomínáme, abyste se co nejdříve přihlašovali:

 • Na autobus na kněžské svěcení ve Zlíně jáhna Jana Fojtů SDB v sobotu 7. září: v sakristiích. Poslední možnost dnes po mši svaté.
 • Kdo má a rád daruje ovečku na Farní den v neděli 15. září: v sakristiích nebo Martinovi Kudelovi (731 646 735)

Autobusy na farní pouť na Sv. Hostýn pojedou takto:

 •          6:15 Tichov
 •          6:25 Smolina
 •          6:35 Valašské Klobouky, náměstí
 •          6,40 Valašské Klobouky, zastávka u Polikliniky
 •          6,45 Poteč
 •          6.55 Študlov
 •          7,10 Lačnov, točna na Horňansku
 •          7,15 Lačnov, rozcestí

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 18.8. 2019

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 82 950,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 24. 8. v 11:00  ve farním kostele pan Lukáš Macháč z Brumova-Bylnice a slečna Kateřina Pastierčinová z Brumova-Bylnice.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 24. 8. v kostele v Rožnově pod Radhoštěm pan Filip Mana z Valašských Klobouk a slečna Helena Ondřejová ze Zubří.

V úterý bude adorační den v Lačnově. Tichá adorace bude od 12:00. Příležitost ke svaté zpovědi bude od 12:00-13:00. Vedená adorace se svátostným požehnáním bude od 18.30. V 19:00 bude mše svatá.

Příští neděli oslavíme patrocinium kostela Panny Marie Královny v Lačnově slavnostní mší svatou v 10:30. Z tohoto důvodu bude mše svatá ve Študlově již v 9:00.

Příští neděli (25. srpna) bude v 15:00 hodin poutní mše svatá na Dělanovci. Oslavíme letos 20. výročí od postavení nové kaple. Hlavním celebrantem této slavnosti bude otec Adam Rucki, který tuto kapli v roce 1999 požehnal. Srdečně zveme všechny farníky na tuto naši malou pouť.

Všechny srdečně zveme na cyklo-pouť na Sv. Hostýn, která se uskuteční v sobotu 31.8. Výjezd bude v 7:00. Prosíme zájemce, aby se nejpozději do pátku přihlásili kvůli rezervaci ubytování. Více informací a kontakty na nástěnce.

Znovu připomínáme, abyste se už co nejdříve přihlašovali:

 • Na autobus na farní pouť na Svatý Hostýn v neděli 1. září: paní Cigánkové
 • Na autobus na kněžské svěcení ve Zlíně jáhna Jana Fojtů SDB v sobotu 7. září: v sakristiích.

A dále:

 • Kdo má a rád daruje ovečku na Farní den v neděli 15. září: v sakristiích nebo Martinovi Kudelovi (731 646 735)
 • Kdo je ochoten napéct koláčky či jiné cukroví, které se bude rozdávat po primiční mši sv. v neděli 15. září na náměstí: prosíme, nahlaste se v sakristiích, ať víme, s čím můžeme počítat

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 11.8. 2019

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes není kavárna.

Ve středu budeme slavit slavnostní mši svatou ve Valašských Příkazech v 19.00h. Všichni jste srdečně zváni.

Mše svatá v Tichově se tuto středu posouvá na 16.00h.

V pátek 16. srpna jste srdečně zváni na koncert vážné hudby v 18.30h ve farním kostele.

Ve čtvrtek je „Slavnost Nanebevzetí Panny Marie“, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté jsou dle rozpisu pořadu bohoslužeb.   

Slavnostní mše svatá v rámci patrocinia kostela Panny Marie Královny v Lačnově bude 25. srpna v 10.30h. Mše sv. ve Študlově bude již v 9.00h.

V neděli 25. srpna v 15h bude poutní mše svatá na Dělanovci. Oslavíme letos 20. výročí od postavení nové kaple. Hlavním celebrantem této slavnosti bude otec Adam Rucki, který tuto kapli v roce 1999 požehnal.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. v kostele ve Študlově pan Vojtěch Hrnčiřík ze Štítné nad Vláří a slečna Marie Vaňková ze Študlova.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele pan Milan Michálík z Brumova-Bylnice a slečna Anna Lorencová z Brumova-Bylnice.

Prosíme nahlaste se:

 • Na autobus na farní pouť na Svatý Hostýn v neděli 1. září: paní Cigánkové
 • Na autobus na kněžské svěcení ve Zlíně jáhna Jana Fojtů SDB v sobotu 7. září: v sakristiích
 • Kdo má a rád daruje ovečku na Farní den v neděli 15. září: v sakristiích nebo Martinovi Kudelovi (731 646 735)
 • Kdo je ochoten napéct koláčky či jiné cukroví, které se bude rozdávat po primiční mši sv. v neděli 15. září na náměstí: prosíme, nahlaste se v sakristiích, ať víme, s čím můžeme počítat

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 4.8. 2019

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Mše svatá v penzionu bude v sobotu 10. srpna mimořádně již v 9:00.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 10. srpna v 12.00 hod. v kostele v Sazovicích pan Oldřich Kolaja z Valašských Klobouk a slečna Andrea Novosádová z Brumova-Bylnice.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 17. srpna v kostele v Oskavě pan Pavel Chabiniok z Valašských Klobouk a slečna Anežka Straková z Oskavy. 

Pohřeb paní Emílie Janků bude v úterý v 15.00 hod. v kostele v Lačnově.

Pohřeb paní Karly Cmajdálkové bude ve středu v 15.00 hod. ve farním kostele.

Zveme vás na pěší pouť na sv. Hostýn. Odchod z Valašských Klobouk bude v pátek 30. srpna v 15.00. Ubytování bude zajištěno na poutním domě. Více informací na plakátku.

V neděli 1. září bude tradiční farní pouť na sv. Hostýn. Informace máte na plakátku, je třeba se přihlašovat u paní Cigánkové. Informace a telefonní číslo máte na plakátku.

Zveme maminky s dětmi na Duchovní obnovu, která bude probíhat již tradičně na Pastoračním domě v době od 27.- 30. srpna. Prosíme, kdo by mohl moct v tuto dobu s hlídáním dětí, ať se přihlásí. Všechny potřebné informace a přihlášky najdete na plakátcích.

Připravuje se Farní den 15. září. Rádi bychom požádali vás, kteří máte nějakou ovečku navíc, abyste kontaktovali Martina Kudelu (731 646 735). Děkujeme.

V sobotu 7. září 2019 přijme ve Zlíně kněžské svěcení jáhen Jan Fojtů SDB, rodák z Valašských Klobouk. O týden později bude s námi slavit primiční mši svatou v Kloboukách. Všichni jsme zváni na kněžské svěcení, na které bychom vypravili společný autobus. Prosím přihlašujte se v sakristii nejpozději do neděle 25. 8.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 28.7. 2019

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. v kostele ve Študlově pan Lukáš Zádrapa z Valašských Klobouk a sl. Veronika Švachová z Valašských Klobouk.

V sobotu 7. září 2019 přijme ve Zlíně kněžské svěcení jáhen Jan Fojtů SDB, rodák z Valašských Klobouk. O týden později bude s námi slavit primiční mši svatou v Kloboukách. Všichni jsme zváni na kněžské svěcení, na které bychom vypravili společný autobus. Prosím přihlašujte se v sakristii nejpozději do neděle 25. 8.

Na nástěnce kostela najdete aktualizované kontakty na kněze i e-mailovou adresu farnosti.,

Připravuje se Farní den 15. září. Rádi bychom požádali vás, kteří máte nějakou ovečku navíc, abyste kontaktovali Martina Kudelu (731 646 735). Děkujeme.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 21. 7. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 67.133,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb paní Libuše Trchalíkové bude ve čtvrtek v 15.00 hod. v kostele v Lačnově.

Církevní manželství uzavřou v sobotu ve 12.00 hod. ve farním kostele Tomáš Surovec z Valašských Příkaz a Miroslava Vajďáková z Podkopné Lhoty.

Tuto středu bude v kostele v Kloboukách v 18.00 hod. mše svatá s uvedením nového děkana a faráře otce Pavla Macury, kterou bude sloužit otec biskup Josef Nuzík. Proto nebudou mše svaté v Poteči a Tichově. Na tuto mši svatou v 18.00 hod. jste všichni srdečně zváni.

Pořadatelé Sbor dobrovolných hasičů Křekov zve všechny poutníky na tradiční letní Hložeckou pouť. Tato pouť se koná příští neděli 28. 7. Začátek v 11.00 hod. mší svatou.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 14. 7. 2019

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb pana Vladimíra Šmíry bude v pátek v 15.00 hod. ve farním kostele.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele Marek Tichý a Karolína Šmatlová, oba z Poteče a ve 12.00 hod. ve farním kostele Libor Macek a Karolína Vančuříková, oba z Brumova-Bylnice.

Otec Karel má ještě tento týden dovolenou, prosíme, abyste mu nevolali.

Otec Karel má na vesnicích poslední mše svaté příští neděli.

LA: Novokněz Jan Faltýnek bude sloužit tento pátek mši svatou.

Příští středu 24. 7.bude v kostele v Kloboukách v 18.00 hod. mše svatá s uvedením nového děkana a faráře otce Pavla Macury, kterou bude sloužit otec biskup Josef Nuzík. Proto nebudou mše svaté v Poteči a Tichově.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 7. 7. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 72.880,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Příští neděli bude další pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pohřeb paní Marty Bližňákové z VK bude v úterý v 15.00 hod. ve farním kostele.

Mše svatá na penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Otec Karel bude mít od zítra 2 týdny dovolené, prosíme, abyste mu nevolali. V pondělí 22. 7. se stěhuje.

V Lačnově v tomto týdnu bude probíhat výmalba kostela – mše svatá v pátek nebude.

Otec Karel má na vesnicích poslední mše svaté v neděli za 14 dní 21. 7.

Novokněz Jan Faltýnek bude mít na vesnicích mše: Poteč a Tichov tuto středu, Študlov tento čtvrtek a Lačnov až příští pátek 19. 7.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 30. 6. 2019

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Modlitba u kapličky sv. Prokopa bude ve čtvrtek v 19.00 hod.

Mše svatá na penzionu bude mimořádně tento čtvrtek v 10.00 hod. z důvodu loučení s otcem Karlem.

V pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, bohoslužby budou v 7.00 hod. ve farním kostele a v 10.00 hod. u Cyrilky, večerní mše svaté v pátek nebudou.

Příští neděli budou bohoslužby v Kloboukách takto: v 7.00 hod. bude sloužit předposlední mši svatou otec Karel, v 8.45 hod. novokněz Honza Faltýnek (při této mši svaté bude sbírka na novokněze) a v 10.30 poslední mši svatou otec Karel. Potom má 2 týdny dovolené, prosíme, abyste mu nevolali. Poslední bohoslužby na dědinách bude mít otec Karel v neděli 21. 7. V pondělí 22. 7. se stěhuje.

Pohřby v tomto týdnu: paní Bohumila Mozgvová z VK v pondělí, pan Jan Hořák z Mirošova ve středu a pan Alois Cmajdálka z VK ve čtvrtek. Všechny pohřby v 15.00 hod. ve farním kostele.

(Náš) bývalý pan jáhen, nyní novokněz, otec Honza Faltýnek nás srdečně zve na svou primiční mši svatou dnes v 15.00 hod. v Lipníku nad Bečvou. Autobus odjíždí ve 13.00 hod. z náměstí ve VK, další zastávky: Poteč 13.05 hod., Valašské Příkazy 13.10 hod., Študlov 13.15 hod.

Tento týden zvou mladí na pěší putování mladých na Velehrad. Více informací na plakátcích a facebooku. Zveme všechny na Děkovné odpoledne s otcem Karlem Janíčkem tuto sobotu v 15.00 hod. na farní zahradě. Pivo, víno, limo, káva – zajištěna. Prosíme vás všechny, abyste donesli něco dobrého k jídlu např. chlebíčky, řízky, zeleninové a ovocné saláty, buchty, zákusky… vše je povoleno. Děkujeme.

Pořad bohoslužeb