Archiv rubriky: Nezařazené

Ohlášky 24. 3. 2019

Přihlašování na duchovní obnovu s otcem Adamem v sobotu 6. 4. —ZDE—

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 91.520,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Křížová cesta pro rodiny s dětmi v přírodě bude dnes ve 14.30 hod. Sraz u viaduktu pod nádražím směrem k rybníkům. Cesta je vhodná i pro děti v kočárcích. Loni to bylo velmi pěkné, takže jste zváni i letos.

Pohřeb paní Anny Dořákové z VK bude v pondělí ve 14.30 hod. ve farním kostele a pohřeb paní Ludmily Mlýnkové z VK bude v pátek ve 14.30 hod. taktéž ve farním kostele.

V pondělí je Slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou v Kloboukách ráno v 7.00 hod. a večer v 17.45 hod.

Klub seniorů OBZOR bude v úterý v 16.00 hod. v PD.

Biblické tance budou tuto středu v 18.00 hod. v suterénu Pastoračního domu.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. Prosíme všechny ministranty o účast. Budeme se domlouvat ohledně křížové cesty, která bude v pátek v 17.00 hod. a kterou vedou ministranti.

Tento pátek 29. 3. bude mládežnická mše svatá ve 20.00 hod. ve farním kostele. Více informací na plakátcích.

Zveme na křížovou cestu na Dělanovec, která bude tuto sobotu 30. 3. Sraz ve 13.00 hod. před kaplí v Poteči. Kdo se z nějakého důvodu nemůže křížové cesty zúčastnit, může napsat svůj úmysl a vhodit do košíčku v kapli v Poteči. Úmysly potom společně poneseme v modlitbách.

Centrum pro rodinu chystá letní tábor pro děti od 2. do 6. třídy v polovině července. Více informací na plakátku a přihlášky jsou v sakristii.

Stále je možné se přihlašovat na postní duchovní obnova s otcem Adamem Ruckim, která bude v sobotu 6. dubna v KD Klobučan. Viz výše.

Připomínáme postní aktivitu pro děti. Za splněné úkoly si děti mohou na kříž nalepovat srdíčka.

Příští víkend se mění čas. Nezapomeňte si ze soboty na neděli přenastavit hodiny. Budeme spát o hodinu méně.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 17. 3. 2019

Přihlašování na duchovní obnovu s otcem Adamem v sobotu 6. 4. —ZDE—

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý je Slavnost sv. Josefa, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté budou v Kloboukách ráno a večer, v Lačnově v 16:00 hodin a ve Študlově (pozor – je změna) až v 19:00 hodin.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Zkouška sboru na velikonoce bude ve čtvrtek v 18.30 hod. na Pastoračním domě. Prosíme všechny členy o účast.

Křížová cesta pro rodiny s dětmi v přírodě bude příští neděli ve 14.30 hod. Sraz u viaduktu pod nádražím směrem k rybníkům. Cesta je vhodná i pro děti v kočárcích. Loni to bylo velmi pěkné, takže jste zváni i letos.

Centrum pro rodinu chystá letní tábor pro děti od 2. do 6. třídy v polovině července. Více informací na plakátku a přihlášky jsou v sakristii.

Příští pátek 29. 3. bude mládežnická mše svatá ve 20.00 hod. ve farním kostele. Více informací na plakátcích.

Postní aktivita pro děti – když si děti něco přes týden odřeknou, tak si mohou na kříž nalepit srdíčko.

Pořad bohoslužeb

Výmalba kostela (pokračování): Hamižná církev

Hamižná církev

Různí pisatelé a posuzovatelé nám vytýkají hamižnost církve. Že farní úřad se soudí s Městem Valašské Klobouky o určité pozemky. Že se farnost soudí o asi 15 hektarů je pravda. Svého času jsem byl pozván spolu s paní starostkou na arcibiskupství olomoucké, kde nám bylo sděleno, že je ještě určitý bývalý majetek farnosti, o kterém jsou spory. Soud probíhá na úrovni právníků arcibiskupství a města. Já sám jsem nikdy nebyl u žádného stání a paní starostka asi také ne. Z toho je patrné, že o sporných věcech má rozhodnout nestranný soud a ať se tak stane. (Až z městského Zpravodaje jsem se dočetl, že bylo rozhodnuto ve prospěch farnosti, ale město se ještě odvolalo).

To, že dodnes probíhají soudy o určení vlastnictví je zase jen dědictví minulého režimu, který „znárodněním“ zcela rozvrátil vlastnická práva. A to třeba i tak (odpusťte) bordelářsky, že například v mé bývalé farnosti sebrali 44 hektarů orné půdy, ale více jak osm hektarů ani nikde v pozemkových knihách nepřepsali. Asi pod vlivem hesla: „na věčné časy!“

Doufám, že snad již tyto poslední soudní spory konečně uzavřou tuto bolestnou stránku naši minulosti. Zda bude mít farnost tento majetek či ne, není životně důležité. Farnost to nezachrání a ani nepoloží. A na hospodaření s tímto majetkem se nic nezmění. (V této souvislosti by bylo zajímavé, kdyby město sdělilo, kolik nájmu z těchto pozemků ročně vydělá. Myslím, že je to částka vcelku zanedbatelná.)

A že mají určitou hodnotu? Asi mají. Ale nebojte se, že je farnost okamžitě prodá. A i kdyby se tak stalo – a to jen se souhlasem arcibiskupství – tak utržené peníze nesmí být použity na opravy a provozní náklady, ale jen opět na pořízení majetku. Totiž prodat majetek – opravit například děravou střechu – znamená za nějaké roky – nemít majetek – a opět mít děravou střechu… Řádný hospodář myslí do budoucna.

Všem, kteří církvi vytýkají starost o majetek, a kteří si myslí, že by ho stát či město spravovali lépe, bych doporučil podívat se například na historii poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách, který komunisté v roce 1973 vyhodili do povětří a buldozery srovnali se zemí a kde dnes je nový poutní kostel Panny Marie, ochránkyně nenarozeného života. Stejně tak poutní kostel ve Staré vodě u Libavé, kde byl za komunistů sklad munice a tento barokní skvost byl do neuvěřitelné výše počmárán azbukou ruských vojáků. Dále klášter v Rajhradě, ze kterého minulý režim udělal sklad plynových masek a dalších pomůcek civilní ochrany. Nebo Stožecká kaple na Šumavě – před revolucí na české straně totálně ztrouchnivělá – a na německé, ve Philipsreuthu, její pečlivě spravovaná kopie. Dále barokní kostel v Neratově, jehož střecha shořela po zásahu ruského vojáka pancéřovou pěstí a který s radostí nechali soudruzi zchátrat do té míry, že zůstaly jen obvodové zdi. Dnes je kostel obnoven s unikátní skleněnou střechou. (A navíc kdysi vylidněná obec Neratov má dnes obchod, hospodu, chráněnou dílnu a mnoho dalších aktivit díky osvícenému panu faráři.) A mohli bychom pokračovat přes smutnou totalitní historii kláštěrů Vyšší Brod, Teplá u Mariánských lázní apod.

Mimoto i můj spolužák z gymnázia, dnes nadlesní už v opět arcibiskupských lesích, mi říkal, že staří hajní a lesníci vzpomínali na to, jak dobře se hospodařilo v těchto lesích, když ještě patřily arcibiskupství… Stejně tak mi důvěryhodný zdroj z biskupství říkal, že ve starých účetních knihách lze najít, že biskupství každoročně vyhrazovalo určitou částku na čištění potoků a rybníků. Říkal to v době po povodních 1997, kdy se říkalo, že byly způsobeny i zanedbanou údržbou vodních ploch. Hospodařit se dá různě. Třeba i tak, jak je známo, že ve státních lesích, které se měly církvi vrátit v restituci, se těžilo (nebo spíše plundrovalo) i v noci se svítilnami na čele.

Dnes sestry Alžbětinky provozují velkou nemocnici v Praze, sestry Vincentky léčebnu dlouhodobě nemocných v Kroměříži, sestry Svatého Kříže spravují deset charitních domovů… Je radostí si prohlédnout hospodářství kláštera Rajhrad, kde se pasou kozy a ovce, chovají králíci, prasata, slepice, jsou zde ovocné sady, vinohrady… Prodej ryb z restituovaných a opravených rybníků kláštera Vyšší Brod, jejich minipivovar… Stále více vyhledávané místo ticha a rozjímání v klášteře Trapistů v Nových dvorech, kteří se živí výrobou vynikající hořčice. (Jejich spolubratři v italském klášteře Tre fontane vyrábějí čokoládu a eukalyptový likér, a francouzští v klášteře Sept Fons vaří pivo – to znamená živí se prací vlastních rukou). Návštěva, myslím, že druhé největší historické knihovny v naši vlasti, v klášteře v Teplé je úchvatný zážitek… Co dodat.

Školy (moje maminka například navštěvovala rodinnou školu v klášteře Dominikánek v Kokorách), špitály, chudobince, poutní místa, střediska kulturního a duchovního života, to byly kláštery, než z nich minulý režim udělal kasárna, sklady civilní ochrany apod.

Dnes se vše vrací zpět do původního stavu za velkých nákladů a bohužel i mnohé závisti a nenávisti vůči církvi.