Od prázdného hrobu k plnosti daru Ducha Svatého – velikonoční program farnosti

Učedníci byli po Kristově vzkříšení zaskočeni, stále u nich převládal strach a obavy, nejistota a určitá bezradnost, jak jít dál. V této době se jim Ježíš zjevuje často s dvojí větou: „Nebojte se!“ a „Pokoj vám“. V jeho „velikonoční“ škole, ve sdílení s Ním často při jídle se začali otevírat PLNÉMU smyslu jeho poslání až do té míry, že byli připraveni 50. den přijmout…