Archiv autora: P. František Ponížil

Ohlášky 18. 2. 2018

Prosba – kdo by věděl kde ještě rostou pravé „kočičky“ ke svěcení na květnou neděli a byl ochoten je už nachystat, budeme mu vděční.

V úterý v 16 hod bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Pohřeb pana Alojze Matochy z Klobouk bude ve čtvrtek ve 14:30 farním kostele.

Mše svatá pro mládež bude v pátek ve 20 hodin v kostele.

Příští neděli bude sbírka „Svatopeterský haléř“.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude 10. března v KD Klobučan. Přednášet bude P. Jindřich Poláček OP  Přihlášky si berte v zákristii a cena je 150,- korun.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu 17. 3. ve Valašských Kloboukách. Více informací je na Facebooku a na plakátcích.

V druhé polovině října bude farní pouť do Svaté země. Zájemci ať se hlásí u pana faráře.

Pořad bohoslužeb

Výsledky tříkrálové sbírky v naší farnosti

ObecPočet obyvatelPočet skupin koledníkůVýtěžekVýtěžek na obyvatele
Valašské Klobouky - celkem508121147 758 Kč29,08 Kč
Valašské Klobouky - město447717119 258 Kč26,64 Kč
Valašské Klobouky - Lipina239111 660 Kč48,79 Kč
Valašské Klobouky - Mirošov8314 050 Kč48,80 Kč
Valašské Klobouky - Smolina262212 790 Kč
48,82 Kč
Lačnov860237 327 Kč43,40 Kč
Poteč770429 163 Kč37,87 Kč
Študlov528221 436 Kč40,60 Kč
Tichov331312 760 Kč38,55 Kč
Valašské Příkazy212321 815 Kč102,90 Kč
Celkem778235270 259 Kč34,99 Kč
Zdroje dat:
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://mesta.obce.cz/
http://www.valasskeklobouky.cz/soucasnost-mesta/d-1332/p1=36435

Ohlášky 3. 12. 2017

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb paní Aloisie Šeré z Lačnova bude v Lačnově v pátek ve 14 hodin.

Mše svatá v Lačnově bude výjimečně ve čtvrtek v 18 hodin (v pátek nebude)

V pátek 8. 10. bude ve Študlově v baru U Lukášů přednáška o chození po Alpách. Začátek je v 18:00.

V sobotu 9. prosince bude adventní duchovní obnova, tentokrát na Pastoračním domě a v kostele.  Vede P. Ivan Šulík. Do středy se můžete přihlásit zde. Na obnově bude prodej křesťanské literatury.

V sobotu 9. 12. bude v Dolní Lhotě (pozor změna) adventní vigilie pro mladé. Začátek je v 15 hodin v kostele. Vigilii povede P. Petr Káňa. Informace jsou na plakátcích na internetu.

Ve středu v 17 hodin bude ve farním kostele mše svatá pro děti. Prosím přineste si lampičky. Na památku štědrosti sv. Mikuláše se budeme obdarovávat vzájemně. Přineste prosím do košíčku do kostela nějakou maličkost, co potěší i druhého. Po mši svaté bude na pastoračním domě promítání o sv. Mikuláši. Další informace jsou na plakátech.

V době adventní budou ve farním kostele v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

Příští neděli v 16. hodin bude zde v kostele adventní koncert barokní hudby. Účinkují místní umělci – více informací naleznete na nástěnkách. Jste srdečně zváni.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 26. 11. 2017

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Ve středu 29. 11. v 18 hod bude v sále Pastoračního domu tvoření adventních věnců, zároveň bude v suterénu ping-pong pro chlapy. Potřebný materiál si vemte s sebou.

V pátek 1. prosince (1 pátek v měsíci) nebudou „chvály“, jenom kratší adorace a svátostné požehnání. Po technické přestávce ve 20. hodin začne koncert v rámci mikulášského jarmeku.

V sobotu večer bude mše svatá v rámci pobožnosti devíti mariánských sobot – pobožnost začíná v 17. hodin.

V neděli 3. 12. v 16. hodin proběhne na Inkubátoru rozsvícení adventní svíce a v 16:30 hodin začne v kostele závěrečný koncert na ukončení valašského jarmeku.

V sobotu 9. prosince bude adventní duchovní obnova, tentokrát na Pastoračním domě a v kostele.  Vede P. Ivan Šulík. Přihlašujte se v sakristii nebo na webových a facebookových stránkách co nejdříve. (komentář – vyzvat lidi, aby si udělali čas, namotivovat) Na obnově bude prodej křesťanské literatury.

V sobotu 9. 12. bude v Nedašově adventní vigilie pro mladé. Začátek je v 15 hodin v nedašovském kostele. Vigilii povede P. Petr Káňa. Informace jsou na plakátcích na internetu.

V sakristii si můžete koupit nástěnné kalendáře.

Od zítřka zapisujeme intence mší svatých na celý příští rok.

Pořad bohoslužeb