Aktuální dění v naší farnosti – Aktualizováno 26.11.2020

Texty k povzbuzení: 
 • Papež František o  “covidových” situacích a trojí samotě ZDE
 • List biskupa Josefa Nuzika rodinám naleznete ZDE 

27. LISTOPADU – Pátek

  • Kostel bude otevřen v čase 8:30-13:30 a 15:30-17:00 k soukromé modlitbě a adoraci.
  • Ohlášky a rozpis bohoslužeb ZDE
  • Sv. přijímání se bude podávat  8:30 a v 17:00
  • Zpovídání dnes bude od 8:30 a od 16:30
  • Sobotní chválový večer  v 18:00 bude online dostupný ZDE
  • Videokázání pro děti naleznete ZDE
  • Biblickou výzvu, výsledky a zadání dalšího kola naleznete ZDE
  • Výzva biskupů k modlitbám a půstu za ukončení pandemie ZDE
  • Nabízíme pomoc dobrovolníků (s nákupy, hlídáním dětí, další) více ZDE
  • Liturgické texty k četbě  ZDE
  • Liturgické texty k poslechu ZDE

Možnost získání odpustků 

V letošním roce lze získat tzv. dušičkové odpustky za splnění obvyklých podmínek (sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba “Věřím v Boha” a “Otče náš” a modlitba za zemřelé – 1.11. odpoledne a 2.11. v kostele, ostatní dny na hřbitově).  Kvůli mimořádné situaci ovšem platí tyto výjimky:

 • dušičkové odpustky lze získat kterýchkoli 8 dní v listopadu (nemusí to být v dušičkovém oktávu 1.-8. listopadu, ale jiných 8 dní, které nemusí na sebe navazovat, dle vlastní volby)

Ti, kdo nemohou navštívit kostel či hřbitov (z důvodu karantény, stáří, nemoci, nebo mimořádných opatření) získají odpustky za těchto podmínek:

 • v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov
 • zříci se jakéhokoli hříchu
 • vzbudit úmysl přijmout Eucharistii a sv. zpověd, jakmile to bude možné, a pomodlit se za Svatého Otce
 • Pomodlit se modlitby Otče náš a Věřím v Boha
 • pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) před obrazem Ježíše nebo Marie; nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu

Vše o letošních dušičkových odpustcích přehledně naleznete ZDE. 

Dekret Apoštolské penitenciárie ohledně odpustků naleznete ZDE

Informace k životu naší farnosti

Prosíme o dodržování aktuálních opatření vlády ČR:

 • v kostele můžeme být v omezeném počtu (15 osob)
 • Od pondělí 16.11. se konají bohoslužby s účastí rodiny (po předchozí telefonické domluvě)
 • vždy s rouškou na ústech a nosu a s odstupy (min. 2m)
 • při vstupu si, prosím, dezinfikujte ruce

Kostel je otevřen:

 • každý den od 8:30h do 17:00h (v neděli po skončení přenosu)
 • kromě úterý je vždy vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci

Mše sv.:

 • slouženy neveřejně (do pondělí 16.11. s  účastí rodiny, po předchozí tel. domluvě)
 • úmysly, které byly na daný den, jsou ten den odslouženy (nedělní se přesouvají dle telefonické domluvy)
Je dovolena individuální duchovní péče – ta je organizována následovně:

Sv. zpověď:

 • nabízíme všem, kteří se domluví telefonicky, případně v 8:30 a v 16:30 (mimo úterý a neděli) Ve středu se zpovídá pouze ráno v 8.40

Sv. přijímání:

 • individuálně v neděli od 10h do 11h na dvou místech (hlavní a boční vchod)
 • před výstavem Nejsvětější Svátosti (8:30h) nebo při ukončení adorace (17h) – mimo úterý

Svátost nemocných: po telefonické domluvě

Jsme zde pro vás: nebojte se nám zavolat pro pomoc (zařídíme, zprostředkujeme…)

Modlitební podpora:

 • růženec za ukončení pandemie; zakončeme ho „modlitbou národů“ (viz. web)
 • adorace – zastavte se v kostele naslouchat Pánu, promluvit si s Ním

Co můžu dělat doma (vřele doporučujeme!):

 • žít z Božího Slova – pravidelně číst Bibli (texty k četbě i poslechu na webu)
 • zavolat někomu, kdo je sám, nemocný, s kým se vídáme v kostele či jinde
 • nabídnout službu (nákup, vyřízení něčeho, učení či pohlídání dětí…)
 • uspořádat domácí bohoslužbu (prezentace a dětská kázání na webu)

Přispět na potřeby farnosti můžete stále (děkujeme):

 • pokladnička v kostele
 • na účet farnosti: 170754489/0300

o. Pavel, o. Jan, o. Vojtěch a br. Michal

Biblická výzva

Připravili jsme pro vás biblickou výzvu na každý den. Více naleznete ZDE

Kostel otevřen každý den od 8:30h do 17:30h

Modlitba růžence: spojme se každý den ve 20h

Jsme tu pro vás!

Jsme tu pro vás! Naši kněží jsou dostupní na těchto číslech k rozhovoru pro ty, kteří si potřebují popovídat, sdílet se nebo jen povzbudit. Můžete zavolat nebo napsat SMS a my se vám ozveme.

 • o. Pavel –  732 148 546
 • o. Vojtěch – 725 365 028
 • o. Jan – 731 965 271
 • br. Michal – 731 758 611

Odborná terapeutická pomoc na telefonu ZDE. 

Informace k životu farnosti v době mimořádného opatření  (od 22.10.)

Zákaz vycházení pro Boha neplatí (text k povzbuzení a modlitbě)

    Poselství našich biskupů věřícím k mimořádné situaci (21.10.2020)

Nařízení Vlády ČR k omezení pohybu osob

Biblická výzva – 5. kolo

            Prosebná modlitba za ukončení pandemie

         Užitečné odkazy pro křesťanský život online

    Duchovní a psychoterapeutická pomoc 

Informace k životu farnosti v době mimořádného opatření  (od 22.10.2020)

Milí farníci,

vzhledem k novému opatření vlády, které omezuje pohyb osob na minimum (viz. text vládního nařízení níže), je v současné době možná pouze individuální duchovní péče, tzn. že jsme vám k dispozici a můžeme jednotlivě posloužit svátostmi (vždy po domluvě, jsme schopni i přijet).

Vzhledem k této nové situaci znovu vybízíme všechny, aby pravidelně otevírali Písmo sv. a čerpali z Božího Slova. Ve slovech Bible se setkáváme s živým Bohem. Na každý den vám dáváme (viz. níže) texty Božího slova, které se čtou při mši sv. k četbě i poslechu. Můžete se také zapojit do Biblické výzvy. Stále jsme spojeni v modlitbě růžence.

Farní kostel bude stále otevřen k soukromé modlitbě do půlky kostela (adorační služba se ruší). Na hlavním oltáři bude vystavena Nejsvětější Svátost od 8:30h do 17:00h, poté následuje požehnání a podávání sv. příjímání. Prosíme o dodržování všech hygienických a dalších opatření.

Nedělní přenos mše sv. z farního kostela v 8:30h bude zachován. Kostel se otevře až po přenosu. V neděli ohlásíme další organizaci farnosti.

Pohřby mohou být s účastí max. 15 lidí.

Přejeme důvěru v Boží ochranu a pomoc (v duchu listu našich biskupů – viz. níže – „Nebojte se!“) a žehnáme každému z vás +

Vaši

o. Pavel, o. Jan, o. Vojtěch a br. Michal

Po dobu mimořádných opatření jsou kůry kostelů uzavřeny.

FUNGOVÁNÍ PASTORAČNÍHO DOMU A KAPLANKY
Obojí bude uzavřeno až do odvolání tohoto opatření.

Nebudou probíhat žádná setkání (schóly, ministranti, biřmovanci, kurz pastoračních
pomocníků…)

Poselství biskupů k mimořádné situaci

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených proti-pandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

25. ŘÍJNA – neděle

 • Přenos dostupný ZDE (začíná v 8:30)
 • Ohlášky a informace o aktuálním životě farnosti v ZDE
 • 10:00-11:00 – možnost individuálního přijetí sv. přijímání u vchodu kostela.
 • Prezentace k přípravě na nedělní liturgii ZDE 
 • Videokázání pro děti ZDE
 • Biblická výzva ZDE
 • Nedělní texty k poslechu ZDE
 • Nedělní texty k četbě ZDE