Biblické pochodně

Vzhledem k vládním omezením společné setkání nebude, ale pošleme vám texty elektronicky. Zveme také nové zájemce o společné rozjímání Božího slova, kteří se mohou přihlásit na farním mailu nebo osobně na faře.

Related posts