Biblické pochodně

Navazujeme na úspěšnou postní aktivitu „Biblické majáky“ a zveme k pokračování během celého školního roku. Systém bude obdobný – skupinka 3 lidí, rodin, manželských páru nebo i více lidí se sejde tentokrát 1-2x za měsíc nad úryvkem z Písma sv. a společně se budou sdílet nad 3 otázkami, nad kterými už každý rozjímá předtím sám. Nebudeme posílat komentáře k textům, ale 1x za měsíc bude biblická hodina nad daným biblickým úryvkem. Zváni jsou všichni – vy, kteří jste byli už biblických majácích i vy, kteří máte chuť obohatit svůj život Božím slovem. Více na plakátku a webu farnosti.

Související příspěvky