Nouzový stav v naší farnosti

Bohoslužby a svátosti

  • Od neděle 2. května se vracíme k původnímu pořadu bohoslužeb viz Farní listy
  • Mše svaté jsou slouženy podle rozpisu uvedeném ve Farních listech ZDE
  • Zpovídání je pravidelně 30 minut přede mší svatou (na vesnicích 30 min)
  • Rok sv. Josefa (videa, aktivita pro děti, modlitby) najdete ZDE

Liturgické texty k četbě: 

Důležité:

 • Od pondělí 26.4.2021 platí nové nařízení Vlády ČR, podle kterého je třeba při účasti na bohoslužbách dodržet tyto pravidla: 
   • Účastníci dodržují rozestupy min. 2 m – mimo rodinné příslušníky, ti mohou být u sebe
   • Účastníci po většinu času zůstávají na místech k sezení – v praxi to znamená, že nelze při bohoslužbách stát mimo lavice či židle
   • Účastníci si desinfikují ruce při vstupu do kostela
   • Účastníci mají nasazené roušky.

Další informace: 

Modlitební podpora:

 • růženec za ukončení pandemie; zakončeme ho „modlitbou národů“ (k modlitbě růžence se můžeme sjednotit v 20:00)
 • adorace – zastavte se v kostele naslouchat Pánu, promluvit si s Ním (adorace jsou každý pátek celý den v Kloboukách, na vesnicích dle farních listů)

Co můžu dělat doma (vřele doporučujeme!):

 • žít z Božího Slova – pravidelně číst Bibli 
 • zavolat někomu, kdo je sám, nemocný, s kým se vídáme v kostele či jinde
 • nabídnout službu (nákup, vyřízení něčeho, učení či pohlídání dětí…)
 • uspořádat domácí bohoslužbu (prezentace a dětská kázání na webu)

Přispět na potřeby farnosti můžete stále (děkujeme):

 • pokladnička v kostele
 • na účet farnosti: 170754489/0300

Po dobu mimořádných opatření jsou kůry kostelů uzavřeny.

FUNGOVÁNÍ PASTORAČNÍHO DOMU A KAPLANKY
Obojí bude uzavřeno až do odvolání tohoto opatření.

Jsme tu pro vás!

Jsme tu pro vás! Naši kněží jsou dostupní na těchto číslech k rozhovoru pro ty, kteří si potřebují popovídat, sdílet se nebo jen povzbudit. Můžete zavolat nebo napsat SMS a my se vám ozveme.

 • o. Pavel –  732 148 546
 • o. Vojtěch – 725 365 028
 • o. Jan – 731 965 271
 • br. Michal – 731 758 611

Odborná terapeutická pomoc na telefonu ZDE. 

    Poselství našich biskupů věřícím k mimořádné situaci 

            Prosebná modlitba za ukončení pandemie

         Užitečné odkazy pro křesťanský život online

    Duchovní a psychoterapeutická pomoc 

Poselství biskupů k mimořádné situaci

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených proti-pandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Related posts