Velikonoce v naší farnosti

Slavení nejdůležitějších křesťanských svátků se může uskutečnit ZA DODRŽENÍ VŠECH OPATŘENÍ PROTI EPIDEMII, tzn.:

  1. Při vstupu si dezinfikujeme ruce
  2. Dodržujeme rozestupy 2m (vyjma rodiny žijící ve společné domácnosti)
  3. Používáme respirátor
  4. Kapacita je omezená – může se účastnit pouze dovolený počet věřících – všechny obřady budou online, rozhlas vně kostela bude zapnutý

Děkujeme, že nařízení vlády ČR respektujete. Rádi bychom vás viděli všechny, avšak jsme vděční, že můžeme slavit alespoň s částí z vás a ne jak minulý rok úplně bez věřících.

Požehnané dny strávené v usebranosti a radosti z vykoupení přejí vaši duchovní.

Velikonoční Triduum v naší farnosti

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Neděle Vzkříšení

Valašské Klobouky
Mše svatá: v 17:30 (online ZDE)
Adorace: v 19:00-20:00
nácvik ministrantů: 16:50
kostel otevřen do 21:00

Lačnov
Mše svatá: v 17:00
Adorace: 18-19
nácvik ministrantů: 16:15

Študlov
Mše svatá: v 18:00
Adorace: po mši sv.
nácvik ministrantů: 20 min přede mší sv.

Tichov
Mše svatá: v 17:00
Adorace: po mši sv.
nácvik ministrantů: 20 min přede mší sv.

Valašské Klobouky
velkopáteční obřady: 15:00 (online ZDE)
křížová cesta: 14:20
otevřený kostel: 8:15 – 21:00
společná modlitba breviáře v kostele: v 8:30
nácvik ministrantů: v 9:00

Poteč
velkopáteční obřady: v 15:00
křížová cesta: v 14:20
otevřený kostel: do 18:00

Lačnov
velkopáteční obřady: 17:00
křížová cesta: v 16:20
nácvik ministrantů: 9:30

Študlov
velkopáteční obřady: v 17:00
křížová cesta: v 16:20
nácvik ministrantů: v 9:30

Tichov
velkopáteční obřady: v 15:00
křížová cesta: v 14:20
nácvik ministrantů: v 9:30

Na velikonoční vigilii si prosím vezměte každý vlastní svíci.

Valašské Klobouky
vigilie: ve 20:30 (přenášená online ZDE)
společná modlitba breviáře: v 8:30 v kostele
otevřený kostel: 8:15-17:00
nácvik ministrantů: v 9:00

Poteč
otevřený kostel: 9-12h

Lačnov
vigilie: ve 20:00
otevřený kostel: 9:30 – 17:00
nácvik ministrantů: 8:00

Študlov
vigilie: v 19:00
otevřený kostel: 9-17
nácvik ministrantů: v 9:30

Tichov
vigilie: v 19:00
otevřený kostel:9-17h
nácvik ministrantů: v 9:30

Účast na nedělních bohoslužbách je omezena na předem zapsané.
Na každé mši sv. budeme žehnat pokrmy, které prosím položte k oltáři.

Valašské Klobouky
mše svaté: v 6:00; 7:00; 8:30 (online ZDE); 10:00; 11:30 a 18:00
otevřený kostel: 12:30-18:00
nácvik ministrantů: 15 min přede mší sv.

Lačnov
mše sv.: v 8:30 a 9:30
otevřený kostel: 8:00 – 17:00
nácvik ministrantů: 15 min přede mší sv.

Študlov
mše sv.: v 10:30
nácvik ministrantů: 15 min přede mší sv.

Tichov
mše sv.: v 8:30
nácvik ministrantů: 15 min přede mší sv.