Soutěž se sv. Josefem (dospělí + děti)

K roku sv. Josefa jsme připravili sérii videí. Postupně každý týden vydáváme nové video jak pro děti, tak pro dospělé. Pro obě kategorie jsme připravili také soutěž formou kvízu. Každý týden budou otázky k videu zveřejněny na tomto místě. Odpovědi můžete zasílat na e-mail uvedený pod otázkami. Úspěšné řešitele nemine hezká odměna.

Soutěž se sv. Josefem – mládež a dospělí

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
Vyhodnocení

1. kolo 22.2.-28.2. 2021

Téma: Josef – snoubenec Panny Marie

Video k soutěži

Otázky:

1) Před jakou dobou byl pan Josef osloven, aby dělal kostelníka?
2) O jakém jiném Josefovi mluvil bratr Michal?
3) Na kterém farním poutním místě začíná video?
4) Bratr Michal a o. Pavel (na konci videa) mluví u obrazu sv. Josefa – co podstatného v záběru
na konci videa chybí?
5) Co řekl pan kostelník na to, že byl (jak sám říká) osloven Bohem?
6) Co řekl o. Vojtěch o Panně Marii?
7) Co udělal sv. Josef, když byl osloven Bohem?
8) Z jakého evangelia se četl úryvek a jaké zmiňoval (chybně) o. Pavel?


Odpovědi zasílejte na do soboty 27.2 na mail: berka.jan@ado.cz

2. kolo 28.2.-7.3.

Téma: Josef – svátky a liturgie

Video k soutěži

Otázky:

1) O kterém svátku si připomínáme to, co popisoval biblický text ve videu?
2) Kde a kdy asi se začal prvně slavit svátek sv. Josefa?
3) O jakém lidovém zvyku se mluvilo ve videu v souvislosti se svátkem sv.
Josefa?
4) Kterou písničku hrála dechovka?
5) Jak zní latinské úsloví, které zaznělo vícekrát ve videu?
6) Jaký svátek zavedl 1. května 1955 papež Pius XII.?
7) Jaké tři vlastnosti sv. Josefa nám byly ve videu nabídnuty jako inspirace pro
život?
8) Kolik různých vyobrazení sv. Josefa se celkem nacházelo ve videu?

Odpovědi zasílejte na do soboty 6.3. na mail: berka.jan@ado.cz

3. kolo od 7.3. 2021

Téma: Josef – Josef v umění

Video k soutěži

Otázky:

1)      Kde se nachází sv. Josef na ikoně z kláštera sv. Kateřiny Alexandrijské na Sinaji?
2)      Který autor proslavil nejvíce Florentinskou školu v 15. století?
3)      Jaké číslo v kancionálu má píseň ke sv. Josefovi použitá v nahrávce?
4)      Co symbolizuje lilie, kterou sv. Josef drží v ruce?
5)      Jak se jmenuje autor díla Missa sancti Josephi
6)      Ve kterém záběru je vidět stativ?
7)      Jak se jmenuje dílo Václava Renče použité ve videu.
8)      Jaké motivy má vyobrazení sv. Josefa z prvních křesťanských století?

Odpovědi zasílejte na mail: berka.jan@ado.cz

4. kolo od 14.3. 2021

Téma: Josef – Josef v Písmu

Video k soutěži

Otázky:
1) Která evangelium vůbec nezmiňuje sv. Josefa?
2) Kdo je otcem sv. Josefa podle rodokmenu v Matoušově evangeliu?
3) U koho končí rodokmen uvedený v Lukášově evangeliu?
4) Ve kterém evangeliu se anděl zjevuje pouze sv. Josefovi a ne Marii?
5) Z kterého kostela našeho děkanátu je scéna svatby?
6) Podle papeže Jana Pavla II. je Mariino panenství stejně závažné jako…..?
7) Byli Josef s Marii vázáni manželskou smlouvou v době Mariina početí?
8) Kolik lidí je ve scéně kde se čte rodokmen?


Odpovědi zasílejte na mail: berka.jan@ado.cz

5. kolo od 21.3. 2021

Téma: sv. Josef – dělník

Video k soutěži

Otázky:
1. Jak se podle evangelia jmenují 4 Ježíšovi příbuzní?
2. Kam jde podle videa pracovat Josef Polanský?
3. Na čem stojí Ježíš na banneru se sv. Josefem? 
4. Která farnost našeho děkanátu má farní kostel sv. Josefa? 
5. V kolika letech měl sv. Jan Bosco sen o výchově chlapců? 
6. Jaké latinské rčení zmiňuje ve videu o. Pavel? 
7. Kolik živých Josefů vystupuje ve videu?
8. Z jaké církevní školy jsou 3 vstupy použité ve videu?


Odpovědi zasílejte na mail: berka.jan@ado.cz

Soutěž byla ukončena 5. kolem. I nadále však budou vycházet videa o sv. Josefovi.

Výherci, kteří si mohou přijít pro odměnu:
1. Martina Dorňáková
2. Josef a Ludmila Poláchovi
3. rodina Martinkova

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.

Soutěž se sv. Josefem – děti– ukončeno

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. Kolo
Vyhodnocení

1. kolo jsme zahájili 21.2. 2021

Téma: Josef – snoubenec Panny Marie

Video k soutěži

Otázky:

1) Co udělal Josef po probuzení ze sna?
2) Jak anděl ve snu oslovil Josefa?
3) Kolik dětí vystupuje v našem videu?


Odpovědi zasílejte na do soboty 27.2 na mail: berka.jan@ado.cz

2. kolo jsme zahájili v sobotu 27.2. v 18:00

Téma: Josef – muž odvážný

Video k soutěži

Otázky:

1) Jak se jmenuje květina, kterou budeme tento týden vybarvovat po splnění úkolu?
2) Do kterého města se vydal Josef s Marií?
3) Co je na obrázku na konci videa?

Odpovědi zasílejte na do soboty 6.3. na mail: berka.jan@ado.cz

3. kolo probíhá od neděle 7.3. 2021

Téma: Josef – ochránce Marie a Ježíše

Video k soutěži

Otázky:

1. Před kým musel Josef a Marie s Ježíšem utéct do Egypta?
2. Jaké 3 modlitby k andělům strážným jsou vyjmenované ve videu?
3. Na jakou vlastnost sv. Josefa se zaměřujeme tento týden ve videu?

Odpovědi zasílejte na do soboty 13.3. na mail: berka.jan@ado.cz

4. kolo probíhá od neděle 14.3. 2021

Téma: Josef poslouchal slovo Boží

Video k soutěži

Otázky:
1. Jakou květinu vidíme ve videu během čtení?
2. Jaké bylo povolání sv. Josefa?
3. Jak se jmenuje nástroj, který budeme tento týden vybarvovat?

Odpovědi zasílejte na do soboty 20.3. na mail: berka.jan@ado.cz

5. kolo probíhá od neděle 21.3. 2021

Téma: Josef hledá a nalézá Ježíše
Video k soutěži

Otázky:

1. Jak dlouho hledali Josef s Marií v Jeruzalémě ztraceného Ježíše?
2. Kolik let bylo Ježíšovi, když se ztratil v chrámě?
3. Kolik hodin je na študlovském kostele, když Jana vysvětluje zadání úkolu na další týden?

Odpovědi zasílejte na do soboty 27.3. na mail: berka.jan@ado.cz

6. kolo probíhá od neděle 28.3. 2021

Téma: Josef je i tvůj patron
Video k soutěži

Otázky:

1. Bylo v tomto videu čtení z Písma svatého?
2. Jak se nazývá poslední týden postní doby?
3. O kom byla poslední sloka písně?

Odpovědi zasílejte na do pátku 2.4. na mail: berka.jan@ado.cz

Děkujeme všem dětem, které se zúčastnili soutěže. Malé odměny jsme předali na mši sv. v neděli 4.dubna. Pokud ještě někdo nedostal odměnu, může se přihlásit u o. Jana

Děkujeme také týmu rodin, který připravoval videa s tématy o sv. Josefovi.

Related posts