Postní doba s biblickými ženami

Na letošní postní dobu si sestry salesiánky pro vás (zvlášť pro ženy!) připravily podněty pro prožívání postní doby spolu s biblickými ženami.  Každý týden vás bude provázet jedna žena, např. Eva, Ester, Samaritánka, Máří Magdaléna, apod.

Vždy v sobotu večer si budete moci shlédnou krátké úvodní video, ve kterém se inspirujeme Božím slovem a charakteristikou či vlastností té konkrétní biblické ženy. Na konci pak následuje konkrétní podnět – úkol, který vám pomůže na cestě obrácení během postní doby. Videa a další informace jsou dostupné na: https://www.fma.cz/2021/02/15/postni-doba-s-biblickymi-zenami/

Související příspěvky