Postní almužna

Stejně jako v minulých letech nabízí Charita možnost zapojení se rodin a jednotlivců do postní aktivity – Postní almužna.

V rámci svého odříkání si malých drobností je možné společně podpořit toto dílo. Prostředky získané touto cestou jsou použity na pomoc rodinám a lidem v nouzi v naší farnosti. Vy sami můžete také přijít s nápadem koho byste chtěli podpořit konkrétně. Kasičky je možné si vyzvednout od Popeleční středy v našem kostele ve Valašských Kloboukách, případně na faře.

Díky všem kdo si najdou místo ve svých postních aktivitách i na tuto drobnou pomoc lidem ve svém okolí.

Kasičky vybereme o Velikonocích. 

„Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla nebo zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky,

arcibiskup Jan Graubner.

Related posts