Modleme se za mládež (pastýřský list o. arcibiskupa)

Drazí bratři a sestry v Kristu,
i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život nestojí. Pro naše mladé
nastala doba přihlášek na různé školy, střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše
církevní školy, jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či Velehradě,
ale i na Gymnázium Německého řádu v Olomouci, nebo Střední školu pedagogickou
a sociální sester dominikánek v Bojkovicích, ale taky na Střední odbornou školu sv. Jana
Boska v Kroměříži.

Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola praktického typu. Dnes
máme školu s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec
– farmář a Zahradník, tříleté učební obory s výučním listem. Škola má internát, který
vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto konkrétní nabídku
církevní pomoci s přípravou jejich dětí do života ve zdravém náboženském prostředí.
Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou školu sociální


v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabídku církve mladým lidem, kteří si školy vybírají
podle svých představ. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to kněžský
seminář v Olomouci, který je určený pro mladé muže, kteří chtějí nabídnout sami sebe
ke službě Bohu a lidem.


Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete
a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat
své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem
o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá ke kněžství také Vás.
Kněžský život není pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky
do semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, získáte prostřednictvím
svého kněze.

Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat
důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou
našim mladým v jejich odvážném hledání.


S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze srdce žehná arcibiskup Jan

celý list k dispozici ZDE

Související příspěvky