Biblická křížovka na týden

V rámci přípravy na neděli Božího slova vás zveme k malé soutěži. Připravili jsme biblickou křížovku, kterou s pomocí Písma sv. vyluštěte a pošlete zpět. Úspěšné řešitele odměníme. 

Pravidla:

• Při luštění používejte Bibli, Český ekumenický překlad (online na www.biblenet.cz)
• Slova jsou vždy v 1. pádu
• Vyluštěnou a podepsanou křížovku pošlete na radoch.vojtech@ado.cz , případně doneste na faru nejpozději do pátku 22.1.2021
• Úspěšné řešitele vyhlásíme v neděli 23.1. 2021

Related posts