Ohlášky 25.8.2019

Dnes v 15:00 hodin bude poutní mše svatá na Dělanovci. Oslavíme 20. výročí od postavení nové kaple. Hlavním celebrantem této slavnosti bude otec Adam Rucki, který tuto kapli v roce 1999 požehnal. Zveme srdečně všechny farníky.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 31. 8. ve 12:30 v kostele ve Študlově pan Josef Brindza z Lysé pod Makytou a slečna Kateřina Psotová z Lidečka.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Zveme vás na pěší pouť na Sv. Hostýn. Odchod je v pátek 30. srpna v 15:00 hodin. Více informací na plakátku.

Znovu připomínáme, abyste se co nejdříve přihlašovali:

 • Na autobus na farní pouť na Svatý Hostýn v neděli 1. září: paní Cigánkové
 • Na autobus na kněžské svěcení ve Zlíně jáhna Jana Fojtů SDB v sobotu 7. září: v sakristiích. (pan farář – zjistit u kostelníků na dědinách počet přihlášených a přivést na faru).
 • Kdo má a rád daruje ovečku na Farní den v neděli 15. září: v sakristiích nebo Martinovi Kudelovi (731 646 735)

Dnes v 15:00 hodin bude poutní mše svatá na Dělanovci. Oslavíme 20. výročí od postavení nové kaple. Hlavním celebrantem této slavnosti bude otec Adam Rucki, který tuto kapli v roce 1999 požehnal. Zveme srdečně všechny farníky.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 31. 8. ve 12:30 v kostele ve Študlově pan Josef Brindza z Lysé pod Makytou a slečna Kateřina Psotová z Lidečka.

Ve středu v 15:00 bude ve farním kostele pohřeb pana Miloslava Dorničáka.

Příští neděli budeme dětem žehnat aktovky a školní pomůcky.

Prázdninový program mší sv. na vesnicích bude trvat až do neděle 15. září.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Děkujeme všem, kteří jsou ochotni napéct koláčky či cukroví na primici. V této chvíli se již nahlásilo dostatek lidí.

Setkání ekonomické rady farnosti proběhne ve středu 4. září v 19:00 na faře.

Zveme vás na pěší pouť na Sv. Hostýn. Odchod je v pátek 30. srpna v 15:00 hodin. Více informací na plakátku.

Znovu připomínáme, abyste se co nejdříve přihlašovali:

 • Na autobus na kněžské svěcení ve Zlíně jáhna Jana Fojtů SDB v sobotu 7. září: v sakristiích. Poslední možnost dnes po mši svaté.
 • Kdo má a rád daruje ovečku na Farní den v neděli 15. září: v sakristiích nebo Martinovi Kudelovi (731 646 735)

Autobusy na farní pouť na Sv. Hostýn pojedou takto:

 •          6:15 Tichov
 •          6:25 Smolina
 •          6:35 Valašské Klobouky, náměstí
 •          6,40 Valašské Klobouky, zastávka u Polikliniky
 •          6,45 Poteč
 •          6.55 Študlov
 •          7,10 Lačnov, točna na Horňansku
 •          7,15 Lačnov, rozcestí

Pořad bohoslužeb

Related posts