Ohlášky 18.8. 2019

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 82 950,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 24. 8. v 11:00  ve farním kostele pan Lukáš Macháč z Brumova-Bylnice a slečna Kateřina Pastierčinová z Brumova-Bylnice.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 24. 8. v kostele v Rožnově pod Radhoštěm pan Filip Mana z Valašských Klobouk a slečna Helena Ondřejová ze Zubří.

V úterý bude adorační den v Lačnově. Tichá adorace bude od 12:00. Příležitost ke svaté zpovědi bude od 12:00-13:00. Vedená adorace se svátostným požehnáním bude od 18.30. V 19:00 bude mše svatá.

Příští neděli oslavíme patrocinium kostela Panny Marie Královny v Lačnově slavnostní mší svatou v 10:30. Z tohoto důvodu bude mše svatá ve Študlově již v 9:00.

Příští neděli (25. srpna) bude v 15:00 hodin poutní mše svatá na Dělanovci. Oslavíme letos 20. výročí od postavení nové kaple. Hlavním celebrantem této slavnosti bude otec Adam Rucki, který tuto kapli v roce 1999 požehnal. Srdečně zveme všechny farníky na tuto naši malou pouť.

Všechny srdečně zveme na cyklo-pouť na Sv. Hostýn, která se uskuteční v sobotu 31.8. Výjezd bude v 7:00. Prosíme zájemce, aby se nejpozději do pátku přihlásili kvůli rezervaci ubytování. Více informací a kontakty na nástěnce.

Znovu připomínáme, abyste se už co nejdříve přihlašovali:

  • Na autobus na farní pouť na Svatý Hostýn v neděli 1. září: paní Cigánkové
  • Na autobus na kněžské svěcení ve Zlíně jáhna Jana Fojtů SDB v sobotu 7. září: v sakristiích.

A dále:

  • Kdo má a rád daruje ovečku na Farní den v neděli 15. září: v sakristiích nebo Martinovi Kudelovi (731 646 735)
  • Kdo je ochoten napéct koláčky či jiné cukroví, které se bude rozdávat po primiční mši sv. v neděli 15. září na náměstí: prosíme, nahlaste se v sakristiích, ať víme, s čím můžeme počítat

Pořad bohoslužeb

Related posts