Ohlášky 18.8. 2019

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 82 950,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Církevní manželství uzavřou v sobotu 24. 8. v 11:00  ve farním kostele pan Lukáš Macháč z Brumova-Bylnice a slečna Kateřina Pastierčinová z Brumova-Bylnice. Církevní manželství uzavřou v sobotu 24. 8. v kostele v Rožnově pod Radhoštěm pan Filip Mana z Valašských Klobouk a slečna Helena Ondřejová ze Zubří. V úterý bude adorační den…