Ohlášky 11.8. 2019

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes není kavárna.

Ve středu budeme slavit slavnostní mši svatou ve Valašských Příkazech v 19.00h. Všichni jste srdečně zváni.

Mše svatá v Tichově se tuto středu posouvá na 16.00h.

V pátek 16. srpna jste srdečně zváni na koncert vážné hudby v 18.30h ve farním kostele.

Ve čtvrtek je „Slavnost Nanebevzetí Panny Marie“, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté jsou dle rozpisu pořadu bohoslužeb.   

Slavnostní mše svatá v rámci patrocinia kostela Panny Marie Královny v Lačnově bude 25. srpna v 10.30h. Mše sv. ve Študlově bude již v 9.00h.

V neděli 25. srpna v 15h bude poutní mše svatá na Dělanovci. Oslavíme letos 20. výročí od postavení nové kaple. Hlavním celebrantem této slavnosti bude otec Adam Rucki, který tuto kapli v roce 1999 požehnal.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. v kostele ve Študlově pan Vojtěch Hrnčiřík ze Štítné nad Vláří a slečna Marie Vaňková ze Študlova.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele pan Milan Michálík z Brumova-Bylnice a slečna Anna Lorencová z Brumova-Bylnice.

Prosíme nahlaste se:

  • Na autobus na farní pouť na Svatý Hostýn v neděli 1. září: paní Cigánkové
  • Na autobus na kněžské svěcení ve Zlíně jáhna Jana Fojtů SDB v sobotu 7. září: v sakristiích
  • Kdo má a rád daruje ovečku na Farní den v neděli 15. září: v sakristiích nebo Martinovi Kudelovi (731 646 735)
  • Kdo je ochoten napéct koláčky či jiné cukroví, které se bude rozdávat po primiční mši sv. v neděli 15. září na náměstí: prosíme, nahlaste se v sakristiích, ať víme, s čím můžeme počítat

Pořad bohoslužeb

Related posts