Ohlášky 11.8. 2019

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnes není kavárna. Ve středu budeme slavit slavnostní mši svatou ve Valašských Příkazech v 19.00h. Všichni jste srdečně zváni. Mše svatá v Tichově se tuto středu posouvá na 16.00h. V pátek 16. srpna jste srdečně zváni na koncert vážné hudby v 18.30h ve farním kostele. Ve čtvrtek je „Slavnost Nanebevzetí…