Ohlášky 4.8. 2019

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Mše svatá v penzionu bude v sobotu 10. srpna mimořádně již v 9:00.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 10. srpna v 12.00 hod. v kostele v Sazovicích pan Oldřich Kolaja z Valašských Klobouk a slečna Andrea Novosádová z Brumova-Bylnice.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 17. srpna v kostele v Oskavě pan Pavel Chabiniok z Valašských Klobouk a slečna Anežka Straková z Oskavy. 

Pohřeb paní Emílie Janků bude v úterý v 15.00 hod. v kostele v Lačnově.

Pohřeb paní Karly Cmajdálkové bude ve středu v 15.00 hod. ve farním kostele.

Zveme vás na pěší pouť na sv. Hostýn. Odchod z Valašských Klobouk bude v pátek 30. srpna v 15.00. Ubytování bude zajištěno na poutním domě. Více informací na plakátku.

V neděli 1. září bude tradiční farní pouť na sv. Hostýn. Informace máte na plakátku, je třeba se přihlašovat u paní Cigánkové. Informace a telefonní číslo máte na plakátku.

Zveme maminky s dětmi na Duchovní obnovu, která bude probíhat již tradičně na Pastoračním domě v době od 27.- 30. srpna. Prosíme, kdo by mohl moct v tuto dobu s hlídáním dětí, ať se přihlásí. Všechny potřebné informace a přihlášky najdete na plakátcích.

Připravuje se Farní den 15. září. Rádi bychom požádali vás, kteří máte nějakou ovečku navíc, abyste kontaktovali Martina Kudelu (731 646 735). Děkujeme.

V sobotu 7. září 2019 přijme ve Zlíně kněžské svěcení jáhen Jan Fojtů SDB, rodák z Valašských Klobouk. O týden později bude s námi slavit primiční mši svatou v Kloboukách. Všichni jsme zváni na kněžské svěcení, na které bychom vypravili společný autobus. Prosím přihlašujte se v sakristii nejpozději do neděle 25. 8.

Pořad bohoslužeb

Related posts