Ohlášky 28.7. 2019

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. v kostele ve Študlově pan Lukáš Zádrapa z Valašských Klobouk a sl. Veronika Švachová z Valašských Klobouk.

V sobotu 7. září 2019 přijme ve Zlíně kněžské svěcení jáhen Jan Fojtů SDB, rodák z Valašských Klobouk. O týden později bude s námi slavit primiční mši svatou v Kloboukách. Všichni jsme zváni na kněžské svěcení, na které bychom vypravili společný autobus. Prosím přihlašujte se v sakristii nejpozději do neděle 25. 8.

Na nástěnce kostela najdete aktualizované kontakty na kněze i e-mailovou adresu farnosti.,

Připravuje se Farní den 15. září. Rádi bychom požádali vás, kteří máte nějakou ovečku navíc, abyste kontaktovali Martina Kudelu (731 646 735). Děkujeme.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky