Ohlášky 21. 7. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 67.133,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb paní Libuše Trchalíkové bude ve čtvrtek v 15.00 hod. v kostele v Lačnově.

Církevní manželství uzavřou v sobotu ve 12.00 hod. ve farním kostele Tomáš Surovec z Valašských Příkaz a Miroslava Vajďáková z Podkopné Lhoty.

Tuto středu bude v kostele v Kloboukách v 18.00 hod. mše svatá s uvedením nového děkana a faráře otce Pavla Macury, kterou bude sloužit otec biskup Josef Nuzík. Proto nebudou mše svaté v Poteči a Tichově. Na tuto mši svatou v 18.00 hod. jste všichni srdečně zváni.

Pořadatelé Sbor dobrovolných hasičů Křekov zve všechny poutníky na tradiční letní Hložeckou pouť. Tato pouť se koná příští neděli 28. 7. Začátek v 11.00 hod. mší svatou.

Pořad bohoslužeb

Related posts