Ohlášky 14. 7. 2019

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb pana Vladimíra Šmíry bude v pátek v 15.00 hod. ve farním kostele.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele Marek Tichý a Karolína Šmatlová, oba z Poteče a ve 12.00 hod. ve farním kostele Libor Macek a Karolína Vančuříková, oba z Brumova-Bylnice.

Otec Karel má ještě tento týden dovolenou, prosíme, abyste mu nevolali.

Otec Karel má na vesnicích poslední mše svaté příští neděli.

LA: Novokněz Jan Faltýnek bude sloužit tento pátek mši svatou.

Příští středu 24. 7.bude v kostele v Kloboukách v 18.00 hod. mše svatá s uvedením nového děkana a faráře otce Pavla Macury, kterou bude sloužit otec biskup Josef Nuzík. Proto nebudou mše svaté v Poteči a Tichově.

Pořad bohoslužeb

Related posts