Ohlášky 7. 7. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 72.880,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Příští neděli bude další pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pohřeb paní Marty Bližňákové z VK bude v úterý v 15.00 hod. ve farním kostele.

Mše svatá na penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Otec Karel bude mít od zítra 2 týdny dovolené, prosíme, abyste mu nevolali. V pondělí 22. 7. se stěhuje.

V Lačnově v tomto týdnu bude probíhat výmalba kostela – mše svatá v pátek nebude.

Otec Karel má na vesnicích poslední mše svaté v neděli za 14 dní 21. 7.

Novokněz Jan Faltýnek bude mít na vesnicích mše: Poteč a Tichov tuto středu, Študlov tento čtvrtek a Lačnov až příští pátek 19. 7.

Pořad bohoslužeb

Related posts