Ohlášky 16. 6. 2019

Minulou neděli se při sbírce na církevní školy vybralo 57 080,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla – doporučený zasvěcený svátek – viz pořad bohoslužeb. Průvod ve Študlově bude po mši svaté, průvod v Kloboukách bude až v neděli v 11:00 hodin. Proto „hrubá“ mše svatá bude výjimečně začínat už v 10:00 hodin.

Animátoři děkanátu zvou na Valašské hry, které se uskuteční příští sobotu 22. 6. od 13.30 hod. v zámeckém parku ve Slavičíně. Můžete se těšit na mši svatou, soutěže i táborák. Více informací i odkaz na přihlašování čtyřčlenných týmů, či jednotlivců naleznete na webu či facebooku Animáku.

Poslední spolčo pro mladé II. stupně ZŠ v tomto školním roce bude příští neděli 23. 6. od 16.00 hod. na PD.

Začátkem července zvou mladí na 7. ročník pěšího putování mladých na Velehrad. Přihlášky elektronicky do 29. 6. Více informací na plakátcích a facebooku.

Zveme na ministrantský tábor v termínu od 28. 7. do 3. 8. Přihlášky a více informací v sakristii ve VK.

Náš pan jáhen vás srdečně zve na svoje kněžské svěcení, které bude v sobotu 29. 6. v 9.30 hod. v katedrále v Olomouci a také na primiční mši svatou v neděli 30. 6. v 15.00 hod. v Lipníku nad Bečvou. Na primici pojede z farnosti autobus. Prosíme, přihlašujte se v sakristii. Pan jáhen nás také prosí o modlitbu.

Pořad bohoslužeb

Related posts